Sportsplan JU18

Stavanger Hockey

JU18 er klubbens tilbud til jenter ute av barneidretten. Ettersom dette tilbudet består av flere aldergrupper, vil det dersom man har tilstrekkelig med spillere, bli delt inn i to eller flere, treningsgrupper. Treningsgruppe A representerer klubbens elitesatsing for jenter i «Veien mot toppen».  Gruppene kan også deles inn etter alder hvis sportssjefen finner dette formålstjenelig. Dette vil vurderes fra sesong til sesong, fram til hvert enkelt alderstrinn har tilstrekkelig med spillere til å speile guttesiden. Det sportslige ansvaret for disse gruppene ligger i Stavanger Hockey, under sportssjef. Klubben ønsker på dette stadiet å drive målrettet
satsning på spillere for å utvikle dem til å kunne konkurrere på et høyt internasjonalt nivå, for sin alder. Målet er å kunne gi de spillerne som ønsker å satse på ishockey en treningshverdag og læringsmiljø som stimulerer til maksimal utvikling.

JU18 A skal ta ut en treningsgruppe på ca. 15-20+2 spillere samt en B-gruppe for de spillerne som ikke kommer med i A-gruppen. Spillerne i treningsgruppe A konkurrerer om en plass på laget som skal spille i det høyest tilgjengelige seriespillet. Til kamp blir det tatt ut maksimalt 15+2 spillere.

For B-gruppen vil det bli et tilbud om spill i JU16 nasjonal serie. Man må påregne at det også i JU16-serien vil være kamp om plassene og A-spillere skal normalt ha en høyere rangering enn B-spillere. Spillere som er for gamle for JU18, men som ikke tar plass i Stavanger Oilers Kvinner Elite får et tilbud på Senior Kvinner i
Stavanger Hockey.

Klubben kommer til å bruke følgende fire kriterier for uttak til kamp og treningsgrupper (uavhengig av serie):

 1. Ferdighet ihht. alder
 2. Innsats
 3. Oppmøte
 4. Holdninger / Oppførsel

Klubben ønsker å legge til rette for at jenter som holder nivået til U15/U16 elite skal ha mulighet til å både trene og konkurrere om plasser på laget. Jenter kan være inntil 2 år eldre i disse seriene. Dette avtales med trenere og sportssjef.

For spillere som ønsker å delta i A-gruppen starter sesongen 1. august og avsluttes 30. juni. Det vil si at det kun er 4 uker sommerferie som gjelder for disse spillerne. Høstferie, vinterferie og juleferie er regnet som sesong og med mindre annet er avtalt med trener/sportssjef er det obligatorisk oppmøte til treninger og
kamper i disse periodene. Det er naturlig at spillergruppen vil få fri et par uker etter endt issesong, men tidspunkt for dette justeres i tråd med sesongens kampplan.

Mål

 • Klubben skal utvikle spillerne både mentalt og fysisk.
 • Alle spillerne skal ha en individuell utviklingsplan og motta individuell oppfølging av treneren igjennom sesongen.
 • Alle spillere skal gjennomføre 3 tester pr år.
 • Man skal jobbe aktivt med verdier basert på klubbens verdigrunnlag.
 • Laget skal i stor grad vektlegge idrettsglede og lagfølelse.

Trening

 • Treningsgruppe A er ca. 15-20+2 spillere.
 • Treningsgruppe A 4 istreninger pr. uke. Treningsgruppe B 3 treningstimer pr. uke. Senior Kvinner 2 treningstimer pr. uke.
 • 4 Fysøkter pr uke i løpet av is sesongen.
 • 4-10 fysøkter med trener pr. uke i barmarksesongen.
 • Jevnlige teoriøkter for å knytte sammen teori og praksis.
 • Alle treninger skal utføres i tråd med klubbens utviklingsfilosofi.
 • All trening og kamp skal kobles mot klubbens spilleidé.

Trening

 • Maks antall spillere til kamp er 15+2.
 • På JU18 skal treneren disponere laget med mål om å utvikle spillere, samt forsøke å vinne kamper.
 • For spillere i A-gruppen bør laget jobbe etter å spille opp mot 30 – 45 kamper pr. sesong.
 • 3-5 spillere fra A-gruppa kan spille kamper på B-laget hver serierunde.

Regler ved trening og kamp

 • Sykdom eller andre grunner for fravær meldes av spilleren selv til trener i god tid før lagets aktivitet.
 • Alle oppmøtetider skal overholdes.
 • Alle spillere har ansvar for å sørge for orden i garderoben og hver spiller har ansvar for eget utstyr.
 • Foreldre har ikke adgang til garderoben, spillergangen eller spillerboksen i forbindelse med aktivitet. Alle foreldre henvises til tribune.
 • Det stilles høye krav til at den enkelte spiller følger godt med når treneren, eller andre ledere rundt laget, snakker.
 • Stavanger hockey krever at spillerne behandler hverandre med respekt og bidrar til å bygge lagfølelse. Dette gjelder uansett om spilleren er på trening, kamp eller på fritiden sin.

Andre idretter

Som elitespiller på JU18 forventes det at ishockey er førsteprioritet. Spillerne kan delta aktivt i annen idrett, men kun hvis det ikke kolliderer med/begrenser deltakelse på aktiviteter i regi av klubben

Cuper

JU18 skal delta på Forbundscup med sine beste spillere med mål om å oppnå best mulig plassering.

JU18 oppfordres til å delta på 2 cuper i løpet av sesongen. Når man skal velge cup skal man forsøke å velge cuper med et nivå som passer til laget, men man skal ha et mål om å spille mot de beste lagene.

Kostnader for sesongen

Forventninger om kostander i løpet av sesongen presenteres av lagleder i forkant av sesongstart.
• Treningsavgift/medlemskontingent
• Egenandel ved reise i seriespill
• Egenandel ved cuper/turneringer

Lag som spiller i nasjonale serier, mottar reisestøtte fra klubb til hver reise. Reisestøtten blir beregnet ihht. høringsoppsettet. Størrelsen på reisestøtten er avhengig av antall overnattinger og geografi. Oppdaterte beløp om reisestøtte finnes på klubbens hjemmeside.

Det anbefales lagene å planlegge dugnader som gjør at total egenbetaling reduseres.

Kampavvikling

Kampavvikling for hjemmekamper er foreldregruppen ansvarlig for og dette organiseres av lagleder.

Organisering rundt treningsgruppen

 • 1 Hovedtrener
 • 1 Assistenttrener
 • 1-2 lagledere
 • Kasserer
 • 1 dugnadsansvarlig
 • 1-2 materialforvaltere som er til stede ved trening og kamp.
 • 1 reiseansvarlig

Skole

Klubben ser på skole som det viktigste i ungdomsårene og skolearbeid skal prioriteres. Dersom man får problem med gjennomføring av skolearbeid og trening, oppfordres det
til dialog mellom trenere/sportssjef og foreldre.

Når man skal velge plass ved vgs, vil det være mulig å søke om idrettsplasser ved Wang toppidrett. Klubben vil gi sine anbefalinger om hvilke spillere som skal få tildelt plass ved de respektive skolene, men det er skolen som foretar den siste utvelgelsen og også karakterer er med i vurderingen.