Sportsplan U16

Stavanger Hockey

U16 representerer steg tre i klubbens elitesatsing «Veien mot toppen». Det sportslige ansvaret for elitegruppen ligger i Stavanger Oilers, under sportssjef junior Spillerne er fortsatt medlem av IHK Stavanger, og vil forbli det frem til man aldersmessig tilhører U20, uavhengig av hvor man har sin trenings- og kamphverdag. Klubben vil på dette stadiet fortsette med målrettet satsning på spillere for å utvikle dem til å kunne konkurrere på et høyt internasjonalt nivå, for sin alder. Målet er å kunne gi de spillerne som ønsker å satse på ishockey en treningshverdag og læringsmiljø som stimulerer til maksimal utvikling.

U16 skal ta ut en elitetreningsgruppe på ca. 20+2 spillere samt en B-gruppe for de spillerne som ikke kommer med i A-gruppen. Spillerne i treningsgruppe A konkurrerer om en plass på laget som skal spille i U16 nasjonal eliteserie. Til kamp blir det tatt ut maksimalt 15+2 spillere og det betyr at det kan være flere
spillere i elitegruppen som vil spille få/ingen kamper i U16 eliteserien. For de spillerne blir det et kamptilbud i U16B-seriene og potensielt U18 B-seriene.

For B-gruppen vil det bli et tilbud om spill i nasjonal serie (enten B eller C-serien). Man må påregne at det også i U16 B/C-serien vil være kamp om plassene og A-spillere skal normalt ha en høyere rangering enn B-spillere.

Klubben kommer til å bruke følgende fire kriterier for uttak til kamp (uavhengig av serie):

 1. Ferdighet
 2. Innsats
 3. Oppmøte
 4. Holdninger / Oppførsel

I tillegg til spillerne i U16 elitetreningsgruppen kommer det også til å være yngre spillere samt jentespillere som hospiterer på trening og kamp. Klubben ønsker å legge til rette for at jenter som holder nivået til U16 elite skal ha mulighet til å både trene og konkurrere om plasser på laget. Jenter kan være inntil 2 år eldre.

Man må forvente at det normalt vil være 3-5 spillere som  hospiterer, men dette antallet kan avvike dersom sportssjefen finner det fornuftig.

For spillere som ønsker å delta i A-gruppen starter sesongen 1. august og avsluttes 30. juni. Det vil si at det kun er 4 uker sommerferie som gjelder for disse spillerne. Høstferie, vinterferie og juleferie er regnet som sesong og med mindre annet er avtalt med trener/sportssjef er det obligatorisk oppmøte til treninger og
kamper i disse periodene. Det er naturlig at spillergruppen vil få fri et par uker etter endt issesong, men tidspunkt for dette justeres i tråd med sesongens kampplan.

Uttaket til treningsgruppen skjer ved tilbud om kontrakt med laget. Kontrakten er ikke juridisk bindende, men indikerer fra både klubb og spiller en intensjon om samarbeid og tilhørende forventningsavklaring. Treningsgruppen skal helst være endelig klar innen uke 33 eller 34.

Mål

 • Klubben skal utvikle spillerne både mentalt og fysisk.
 • Alle spillerne skal ha en individuell utviklingsplan og motta individuell oppfølgingav treneren igjennom sesongen.
 • Alle spillere skal gjennomføre 3 tester pr år.
 • Man skal jobbe aktivt med verdier basert på klubbens verdigrunnlag.
 • All trening og kamp skal kobles mot klubbens spilleidé.
 • Laget skal i stor grad vektlegge idrettsglede og lagfølelse.

Trening

 • Treningsgruppe A er ca. 20+2 spillere.
 • 4-6 istreninger pr uke.
 • 4 Fys økter pr uke i løpet av is sesongen.
 • 4-10 fys økter med trener pr uke i barmark sesongen.
 • Jevnlige teoriøkter for å knytte sammen teori og praksis.
 • Alle treninger skal utføres i tråd med klubbens utviklingsfilosofi.

Kamp

 • Maks antall spillere til kamp er 17+2.
 • På U16 elite skal treneren disponere laget med mål om å utvikle spillere, samt forsøke å vinne kamper.
 • A-Spillere som ikke blir tatt ut til A-kamp skal spille U16B-serie.
 • 3-5 spillere fra A-gruppa kan spille kamper på bredde-laget hver serierunde.
 • Spillere fra andre lag kan også spille kamper for U16a der dette anses som formålstjenelig for spiller og/eller lag.

Regler ved kamp og trening

 • Sykdom eller andre grunner for fravær meldes av spilleren selv til trener i god tid før lagets aktivitet.
 • Alle oppmøtetider skal overholdes.
 • Alle spillere har ansvar for å sørge for orden i garderoben og hver spiller har ansvar for eget utstyr.
 • Foreldre har ikke adgang til garderoben, spillergangen eller spillerboksen i forbindelse med aktivitet. Alle foreldre henvises til tribune.
 • Det stilles høye krav til at den enkelte spiller følger godt med når treneren, eller andre ledere rundt laget, snakker.
 • Stavanger hockey krever at spillerne behandler hverandre med respekt og bidrar til å bygge lagfølelse. Dette gjelder uansett om spilleren er på trening, kamp eller på fritiden sin.

Andre idretter

Som elitespiller på U16 forventes det at ishockey er førsteprioritet. Spillerne kan delta aktivt i annen idrett, men kun hvis det ikke kolliderer med/begrenser deltakelse på aktiviteter i regi av klubben.

Cuper

U16 elite skal delta på NM (Forbundscup) med sine beste spillere med mål om å oppnå best mulig plassering.

Kostnader for sesongen

Forventninger om kostander i løpet av sesongen presenteres av lagleder i forkant av sesongstart.
• Treningsavgift/medlemskontingent
• Egenandel ved reise i seriespill
• Egenandel ved cuper/turneringer

Lag som spiller i nasjonale serier, mottar reisestøtte fra klubb til hver reise. Reisestøtten blir beregnet ihht. høringsoppsettet. Størrelsen på reisestøtten er avhengig av antall overnattinger og geografi. Oppdaterte beløp om reisestøtte finnes på klubbens hjemmeside.

Det anbefales lagene å planlegge dugnader som gjør at total egenbetaling reduseres.

Kampavvikling

Kampavvikling for hjemmekamper er foreldregruppen ansvarlig for og dette organiseres av lagleder.

Organisering rundt treningsgruppen

 • 1 Hovedtrener
 • 1 Assistenttrener
 • 1-2 lagledere
 • Kasserer
 • 1 dugnadsansvarlig
 • 1-2 materialforvaltere som er til stede ved trening og kamp.
 • 1 reiseansvarlig

Skole

Klubben ser på skole som det viktigste i ungdomsårene og skolearbeid skal prioriteres.
Dersom man får problem med gjennomføring av skolearbeid og trening, oppfordres det
til dialog mellom trenere/sportssjef og foreldre