Sportsplan barneidrett

Stavanger Hockey

Ishockeyklubben Stavanger skal være en klubb hvor det er plass for alle, uavhengig av ferdighetsnivå, ambisjoner og kjønn.

Vi ønsker å kunne tilby en sportslig ramme hvor alle kan finne noe som passer for dem. Det inngår også i klubbens visjon om «flest mulig, lengst mulig, best mulig».

Flest mulig betyr at vi ønsker en god rekruttering og har som mål å holde frafall fra idretten så lavt som mulig. Lengst mulig betyr at vi ønsker å holde spillerne i klubben gjennom hele ungdomstiden og om mulig også inn i et breddetilbud på seniornivå. Best mulig betyr at vi har sportslige ambisjoner hvor vi skal legge til rette for at spillere skal ha best mulige forhold for å utvikle talentet sitt og bli så gode som overhodet mulig. Disse mulighetene skal være like for både gutter og jenter.

Klubben skal etterleve barneidrettsbestemmelsene slik de tolkes av NIHF. Det betyr at frem til og med U13 er alle spillere underlagt barneidrettsbestemmelsene hvor alle barn skal ha like muligheter til deltagelse. Dette betyr i prinsipp like mye istid, like mange treninger, lik spilletid i kamper og like mange turneringer for alle barna innenfor samme årskull.

Jenter spiller ett år ned i gutteserier JU9 og frem til man gå ut av barneidretten etter endt sesong på JU13. På sikt ønsker IHK Stavanger å ha egen jenteserie i alderstrinnene hvor man spiller 3 mot 3.

Trening

Trening i barneidretten i Stavanger Hockey skal følge Isbjørnmodellen til NIHF som samsvarer med klubbens utviklingsfilosofi. Aktiviteten skal være høy, og bestå av mye smålagsspill. Istreningen bør bestå av 50% smålagsspill og 50% tekniske ferdigheter. Smålagsspill er velegnet for å utvikle barnas ishockeyforståelse. Ishockeyforståelse i denne alderen bør fokusere på spillets grunnprinsipper og samhandling innad i laget.

Tekniske ferdigheter bør fortsatt ha hovedfokus på skøyteteknikk og puckkontroll, men det er naturlig at fokuset på pasning/mottak og skudd øker gjennom stadiet. Nærkampspillet får og sin plass i den tekniske treningen, både i form av køllebruk (ta puck/beskytte puck) og kroppsbruk (balanse, stabilitet). Antall repetisjoner og mengde er avgjørende for utviklingen.

For å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og skape en  ensiktsmessig isstørrelse for barna oppfordrer vi til å drive stasjonstrening. Antall stasjoner vil avhenge av antall barn, instruktører/trenere, størrelse på banen, etc., men klubben oppfordrer til å dele isflaten i seks deler og at lagene har instruktører nok til å håndtere dette.

Lagene oppfordres også til å gjennomføre Off-ice-trening i  forbindelse med istrening. Sportsplan for barmarkstrening finnes hos sportssjef i Stavanger Hockey

Kamper

Kamper foregår som 3 mot 3-spill frem til U13. I U13 spiller man fem mot fem. I begge formatene ønsker klubben at man forsøker å gi alle spillere så mye spilletid som mulig. Ettersom spilletiden skal være lik kan dette løses ved å melde på så mange lag som mulig og stille med få innbyttere. Optimalt kan et lag bestå av 6 spillere (pluss én keeper dersom man spiller med det) i 3 vs 3-spill. og 10 stk. + keeper i 5vs5-spill. Ettersom klubben har så store grupper praktiseres ikke hospitering i kamp eller trening frem til U11.

Vår spillidé

Puckkontroll – Vi vil lære våre barn til å spille seg ut av alle situasjoner.
Angripe – Vil lære dem at når vi har pucken er alle angripere, da vil vi ta pucken fremover i banen mot mål.
Presspill – Når vi ikke har pucken er alle forsvarere, da vil vi ta tilbake pucken så fort som mulig.

Regler ved trening og kamp

 • Sykdom eller andre grunner for fravær meldes fra om til trener/lagleder/Spond i god tid før lagets aktivitet for å kunne gi forutsigbarhet i planleggingsarbeid.
 • For å kunne skape gode vilkår for å skape et samhold, og gode vilkår for frivillige trenere i lagene oppfordres alle lag til å være nøye på at oppmøtetider overholdes.
 • Alle spillere og lag har ansvar for å sørge for orden i  garderoben og hver spiller har ansvar for eget utstyr.
 • Foreldre har ikke adgang til garderoben, spillergangen eller spillerboksen i forbindelse med aktivitet. Alle foreldre henvises til tribune. Garderobevakt er viktig fortsatt. Jenter og gutter bestemmer selv når de føler seg gamle nok til at det er ubehagelig at det er en mann/dame i garderoben ved skifting/dusjing.
 • Det forventes at den enkelte spiller følger godt med når treneren, eller andre ledere rundt laget, snakker.
 • Stavanger hockey forventer at spillerne behandler hverandre med respekt og bidrar til å bygge lagfølelse. Dette gjelder uansett om spilleren er på trening, kamp eller på fritiden sin

Kostnader for sesongen

Forventninger om kostander i løpet av sesongen presenteres av lagleder i forkant av sesongstart.

 • Treningsavgift/medlemskontingent
 • Egenandel ved reise i seriespill
 • Egenandel ved cuper/turneringer

Det anbefales lagene å planlegge dugnader som gjør at total egenbetaling reduseres.

Kampavvikling

Kampavvikling for hjemmekamper er foreldregruppen ansvarlig for og dette organiseres av lagleder.

Organisering rundt treningsgruppen

 • 1 Hovedtrener
 • 5 Assistenttrenere (nok til å ha trening med 6 stasjoner)
 • 1-2 lagledere
 • Kasserer
 • 1 dugnadsansvarlig
 • 1-2 materialforvaltere/slipere som er til stede ved trening og kamp
 • Sosialkomite
 • Reiseansvarlig

Skole

Klubben ser på skole som det viktigste i barne- og ungdomsårene og skolearbeid skal prioriteres. Dersom man får problem med gjennomføring av skolearbeid og trening, oppfordres det til dialog
mellom trenere/sportssjef og foreldre.