STAVANGER HOCKEY ACADEMY DEVELOPMENT

SHA Development er et tilbud for alderen G/JU13 – G/JU16. Det er ønskelig at SHA Development skal være en utviklingsarena for de utøverne som har stor interesse for sin egen utvikling og virkelig vil dette. Her skal man se individets behov. Selv om dette er en åpen påmeldingsgruppe, bør deltakere her ha målsetningen om, på sikt, og komme inn på SHA Elite.

SHA Jr vil fortsatt være et alternativ for de som ikke føler seg modne for SHA Development.

Som deltaker i SHA Development er det en forutsetning at man har en god forståelse for klubbens regler, og at disse blir etterfulgt.

Regler for alle spillere i Stavanger Hockey:

 • Respektere dine omgivelser. Dette gjelder både medspillere, motspillere, dommere, trenere og andre.
 • Ta avstand fra alle former for mobbing, trakassering og rasisme
 • Være en god representant for klubben, regionen og idretten både under trening/kamp og i livet utenfor idretten
 • Vær en god lagspiller som også gjør andre bedre
 • Alltid strebe etter å være den beste utgaven av deg selv.

SPORTSLIG INNHOLD

SHA Development kan sees på som første steg mot elitesatsing. Her vil kroppen gradvis vende seg til økt treningsbelastning slik at overgangen til videregående/topphockey ikke blir så stor. Dette er også viktig med tanke på belastningsskader.

Som deltaker på SHA Development kan man velge mellom 1-2 isøkter samt 1 fysøkt ukentlig. Det vil også være dialog mellom SHA-trener og lagtrener hvis det i perioder er fornuftig for en spiller å redusere noe på belastningen.

SHA Development vil bli delt i 2 grupper, der gruppene deles inn etter alder og nivå. I hovedsak vil SHA D Hvit bestå av spillere fra G/JU15 og G/JU16, og SHA Svart bestå av spillere fra G/JU13 – G/JU14. Trenerne vil likevel kunne flytte spillere mellom gruppene for at den aktuelle spilleren skal få tilpasset sin trening/utvikling til rett nivå.

SHA Development vil ha hovedfokus på individuell utvikling, og følge opp det som er viktigst for den enkelte spiller.

Eksempel på periodeplan/månedsplan der de ulike temaene bygger videre på hverandre:

Hvorfor off-ice trening?

Off-ice trening defineres som trening utenfor isen som har til hensikt å forbedre spillernes prestasjon på isen. Ishockey er en fysisk krevende kontaktsport som stiller krav til utøvernes motoriske kompetanse og fysiske form. Noe som innebærer at fysiske og koordinative treninger utenfor isen bør prioriteres i prosessen med å utvikle unge utøvere.

Innholdet i off-ice treningen til SHA vil være hockeyspesifikk med spesifikk koordinasjon, bevegelighet, stabilitet og styrke. Hensikten med treningene er å gi spillerne et fysisk grunnlag som sikrer de ferdighetene som trengs for å kunne utvikle seg som spiller. Det vil også være viktig for å begrense skader. Styrketreningene på akademi erstatter styrketreningene på kveldene med laget. Noe som sikrer tettere individuell tilpasning, oppfølging og belastningsstyring

  

TIDER

SHA Hvit:

 • Fystrening tirsdager 14:00 - 14:30
 • Istrening tirsdager 14:45 - 15:45
 • Istrening torsdager 14:45 - 15:45

 

SHA Svart:

 • Fystrening tirsdager 14:00 - 14:30
 • Istrening onsdager 14:45 - 15:45
 • Istrening fredager 14:45 - 15:45

 

FAKTURERING OG PRISER

 Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken: 750,-
 • 2 dager i uken: 1400,-

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom de ulike delene av SHA. Det er egen moderasjon på SHA Skills

Tilbudet er tiltenkt medlemmer i Stavanger Hockey, og hvis det ikke er flere ledige plasser, vil disse bli prioritert. Spillere for andre klubber kan også delta, men må sende en henvendelse til IHKS v/styret for godkjennelse. Disse vil få et tillegg i pris på +200,- pr måned.

Faktura vil bli sendt ut hver måned gjennom klubbens medlemssystem, og man vil bli fakturert på forskudd. Ønsker man en endring i antall dager, eller ønsker å si opp plassen, vil dette være gjeldende først påfølgende måned.

Prisen gjelder i den perioden det er is i Stavanger Ishall. Er det is i DNB-Arena etter at isen forsvinner i Stavanger Ishall, vil denne benyttes. Når vi ikke har tilgjengelig is, vil det komme tilbud om barmarkstrening. Denne perioden vil ha en annen prisstruktur, men informasjon om dette blir sendt ut til alle aktuelle deltakere. Det er ingen refusjon i de månedene med ferie (høst-, jule-, vinter-, påskeferie). For å lette det administrativt arbeidet har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

 

TRANSPORT

Normalt kommer de fleste deltakerne seg til hallen på egenhånd. Klubben har imidlertid et samarbeid med Boreal og det vil settes opp egne ruter med biler som henter deltakere på utvalgte steder. Klubben skal ikke tjene noe på dette, men må dekke inn kosten. Makspris er uansett satt til 100,- pr tur. Er bilen full, vil prisen være 63,-. Er du interessert i dette tilbudet, kan du registrere deg her. Vi vil sette opp rutene slik at vi kan få med oss så mange som mulig. Hvis det er for få interesserte på en rute, vil denne ruten dessverre ikke kunne gjennomføres.

 

MAT

For at deltakerne skal ha overskudd, og mulighet til å få utbytte av treningen, er det viktig med næring. Det vil derfor bli servert mat til deltakerne hver dag. Hver andre uke serveres det enkle varmretter, mens de resterende ukene blir det satt fram brødmat, frukt ol.

 

FORSIKRING

 Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 år betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

  

KONTAKT

Sportslig ansvarlig SHA Development:

Ruben Smith, ruben@stavangerhockey.no  414 08 259

 

Ansvarlig for fys.treninger:

Henrik Kaspersen, kaspersenhenrik@gmail.com, 484 06 838

 

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277