STAVANGER HOCKEY ACADEMY ELITE

SHA Elite være et tilbud for aldersgruppen G/JU14 – G/JU16, og vil bestå av spillere som Stavanger Hockey identifiserer som meget gode ambassadører for klubben. Dette gjelder både på og utenfor is.

I SHA Elite vil man identifisere styrkene og svakhetene i spillet til den enkelte utøver, og sammen sette et fokus på disse områdene for å hjelpe utøveren til å utvikle seg videre på veien mot å nå sitt potensiale både på og utenfor isen.

Spillere til SHA Elite blir vurdert etter følgende kriterier:

 • Holdninger - du er en spiller som går foran, er en god lagkamerat, og som bidrar med ditt beste på hver trening.
 • Ferdigheter - du er en spiller som har gode tekniske ferdigheter og som leser spillet på en god måte.
 • Treningsvillighet - du er en spiller som elsker å trene, og som viser stor interesse for ditt eget lags og din egen individuelle utvikling.

Som deltaker i SHA Elite er det en forutsetning at man har en god forståelse for klubbens regler, og at disse blir etterfulgt.

Regler for alle spillere i Stavanger Hockey:

 • Respektere dine omgivelser. Dette gjelder både medspillere, motspillere, dommere, trenere og andre.
 • Ta avstand fra alle former for mobbing, trakassering og rasisme
 • Være en god representant for klubben, regionen og idretten både under trening/kamp og i livet utenfor idretten
 • Vær en god lagspiller som også gjør andre bedre
 • Alltid strebe etter å være den beste utgaven av deg selv.
Goalie Mål Oilers Thon SFF Bate XAIT

Deltakerne til SHA Elite blir plukket ut, og vil få tilbud om å delta

 • SPORTSLIG INNHOLD

SHA Elite er det siste steget før overgangen til videregående/topphockey.

SHA Elite er et ferdig oppsett med 2 isøkter og 2 fysøkter ukentlig. Her koordineres opplegget med lagtreningene. Det vil også være dialog mellom SHA-trener og lagtrener hvis det i perioder er fornuftig for en spiller å redusere noe på belastningen.

SHA Elite vil ha hovedfokus på individuell utvikling, og følge opp det som er viktigst for den enkelte spiller.

Eksempel på periodeplan/månedsplan der de ulike temaene bygger videre på hverandre:

Hvorfor off-ice trening?

Off-ice trening defineres som trening utenfor isen som har til hensikt å forbedre spillernes prestasjon på isen. Ishockey er en fysisk krevende kontaktsport som stiller krav til utøvernes motoriske kompetanse og fysiske form. Noe som innebærer at fysiske og koordinative treninger utenfor isen bør prioriteres i prosessen med å utvikle unge utøvere.

Innholdet i off-ice treningen til SHA vil være hockeyspesifikk med spesifikk koordinasjon, bevegelighet, stabilitet og styrke. Hensikten med treningene er å gi spillerne et fysisk grunnlag som sikrer de ferdighetene som trengs for å kunne utvikle seg som spiller. Det vil også være viktig for å begrense skader. Styrketreningene på akademi erstatter styrketreningene på kveldene med laget. Noe som sikrer tettere individuell tilpasning, oppfølging og belastningsstyring

  

TIDER

PÅMELDING

Det vil bli sendt ut invitasjon til aktuelle spillere. Man kan da velge om man ønsker å delta eller ikke.

 

FAKTURERING OG PRISER

Priser pr måned pr barn:

 • 1 dag i uken:         750,-
 • 2 dager i uken:      1400,-

Det er søskenmoderasjon på 50% fra søsken nr 2 og reduksjonen gjelder på den rimeligste fakturaen. Det er også søskenmoderasjon mellom de ulike delene av SHA. Det er egen moderasjon på SHA Skills

Faktura vil bli sendt ut hver måned gjennom klubbens medlemssystem, og man vil bli fakturert på forskudd. Ønsker man en endring i antall dager, eller ønsker å si opp plassen, vil dette være gjeldende først påfølgende måned.

Prisen gjelder i den perioden det er is i Stavanger Ishall. Er det is i DNB-Arena etter at isen forsvinner i Stavanger Ishall, vil denne benyttes. Når vi ikke har tilgjengelig is, vil det komme tilbud om barmarkstrening. Denne perioden vil ha en annen prisstruktur, men informasjon om dette blir sendt ut til alle aktuelle deltakere. Det er ingen refusjon i de månedene med ferie (høst-, jule-, vinter-, påskeferie). For å lette det administrativt arbeidet har vi lik pris på alle måneder. Totalsummen ville uansett blitt den samme.

 

TRANSPORT

 Normalt kommer de fleste deltakerne seg til hallen på egenhånd.

 

MAT

For at deltakerne skal ha overskudd, og mulighet til å få utbytte av treningen, er det viktig med næring. Det vil derfor bli servert mat til deltakerne hver dag.

 

FORSIKRING

 Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 år betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

  

KONTAKT

Sportslig ansvarlig SHA:

Ruben Smith, ruben@stavangerhockey.no, 414 08 259

 

Ansvarlig for fys.treninger:

Henrik Kaspersen, kaspersenhenrik@gmail.com, 484 06 838

 

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277