STAVANGER HOCKEY ACADEMY SKILLS

SHA skills er et tilbud for spillere i aldersgruppen G/JU8 – G/JU13, og er for de spillerne som ønsker det lille ekstra. Her er det også mulighet for de som ønsker mer istrening, og som f.eks. ikke har anledning til å delta på SHA Jr. Dette er et treningstilbud utenom ditt eget lag, med fokus på utvikling av individuelle ferdigheter.

 SHA skills vil inneholde tekniske stasjoner/øvelser med fokus på utvikling av skøyteteknikk, pasninger, skudd og puckbehandling. Trenerne vil strebe etter å lage treninger som er utfordrende, utviklende og motiverende.

Det vil være tilbud om 2 treninger i uken. En morgenøkt tirsdager og en trening i helg. Tidspunktet i helg vil variere avhengig av hva som er ledig arrangementstid den aktuelle helgen. Man velger selv hvor mange dager i sesongen man ønsker å delta og dette velger man ved å svare på invitasjoner sendt ut via Spond. Enkelte helger kan utgå hvis det ikke er tilgjengelig arrangementstid, men erfaring fra tidligere sesonger, tilsier at dette er sjeldent.

SHA skills krever at man er moden nok for deltakelse. Dette er en vurdering man må gjøre før påmelding, spesielt for de yngste. Deltakeren må ha fokus nok til å følge øvelser, man må kunne ta på seg utstyret selv (G/JU8 kan få hjelp til å stramme skøyter). Er det noe spesielt vedrørende dette, er det fint om man tar kontakt med ansvarlig for SHA Jr en nærmere avtale.

Det er en forutsetning av deltakerne forholder seg til klubbens regler. I de fleste tilfeller vil brudd på reglene bli ordnet opp på stedet, men ved alvorligere, eller gjentakende brudd, vil foreldrene bli informert/involvert. I enkelte tilfeller kan det konkluderes med at deltaker ikke kan fortsette på SHA skills. Dette vil ikke skje uten at foreldrene er orientert om prosessen.

Regler for alle spillere i Stavanger Hockey:

 • Respektere dine omgivelser. Dette gjelder både medspillere, motspillere, dommere, trenere og andre.
 • Ta avstand fra alle former for mobbing, trakassering og rasisme
 • Være en god representant for klubben, regionen og idretten både under trening/kamp og i livet utenfor idretten
 • Vær en god lagspiller som også gjør andre bedre
 • Alltid strebe etter å være den beste utgaven av deg selv.

SPORTSLIG INNHOLD

Hovedmålsetning:

Forbedre individuelle hockeyferdigheter for deltakerne

Det vil være månedlige fokusområder. I tillegg vil det alltid være med øvelser med skudd og hvordan skåre mål.

Tekniske ferdigheter:

Delmål:

Bedre mentale ferdigheter

 • konsistens
 • arbeidsmoral
 • fokus på detaljer

Bedre kamp-/spillferdigheter

 • Hvordan overføre ferdigheter til kamp/spill
 • Skape målsjanser i kamp/spill

Periodeplan:

Følgende oversikt er planen for sesongen 2023/24, men det dette evalueres underveis og det kan forekomme justeringer hvis sportslig ansvarlig finner det formålstjenlig:

Øktplan:

Dette er en generell oversikt som viser hvordan en istrening på X-skills er satt sammen.

 1. 5-10 min fri is
  1. Oppvarming
  2. Sosialisering
 2. 30-40 min skills
  1. Strukturerte øvelser som er rettet mot periodens tema
 3. 15-20 min Spill
  1. Full is, smålagspill el

    

FAKTURERING OG PRISER

 •  Hele sesongen kun helg: 1500,-
 • Hele sesongen kun morgen: 1500,-
 • Hele sesongen morgen og helg: 2500,-
  • 500,- i rabatt for SHA Jr-deltakere.
  • 500,- i rabatt for søsken.

Tilbudet er tiltenkt medlemmer i Stavanger Hockey, og hvis det ikke er flere ledige plasser, vil disse bli prioritert. Spillere for andre klubber kan også delta, men må sende en henvendelse til IHKS v/styret for godkjennelse.

 Faktura vil bli sendt ut i begynnelsen av sesongen gjennom klubbens medlemssystem.

 

UTSTYR OG GARDEROBEFORHOLD

Fullt utstyr på isen er obligatorisk, og barnet må kunne kle seg selv. Noen av de yngste vil trenge hjelp til å stramme skøytene, men bortsett fra dette, må de mestre resten av påkledningen på egen hånd.

Garderobene åpner 30 min før istreningen. Mobiltelefoner skal ikke benyttes i garderoben.

Det finnes skap for oppbevaring av utstyr i kjelleren i Stavanger Ishall. Disse administreres, og leie ut, av Stavanger Ishall. Kontaktperson her er Arnfinn Olsen – arnfinn@stavanger-ishall.no.

 

FORSIKRING

 Vår aktivitet blir dekket gjennom NIF sine forsikringer. Barn under 12 år er forsikret gjennom sitt medlemskap i klubben. Barn over 12 år betaler egen lisens til forbundet og er forsikret gjennom denne.

  

KONTAKT

Sportslig ansvarlig SHA-skills:

Tomasz Rostkowski, tomasz@stavangerhockey.no, 92551189

 

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 45838277