Garderobevakt

Stavanger Hockey

For yngre lag og opp til senior er det en forventing om at voksenpersoner er ansvarlig i garderoben. Det er ingen spesielle regler på hvem som kan være garderobevakt utover det idretten stiller som krav til politiattest ol. Det er en sterk anbefaling at man som voksen, ikke er alene med et eller flere barn i en garderobesituasjon. Dette er en god sikkerhet for begge parter. For yngre lag, kan det være større behov for hjelp med utstyr, og laget selv velger hvor mange garderobevakter som er nødvendig. Det er imidlertid viktig at de som er der, er innforstått med rollen sin, og at man ikke bare er der for eget barn. Etter hvert som behovet for hjelp blir mindre, kan antallet garderobevakter reduseres. Det skal imildertid alltid være noen tilstede for å forebygge mobbing mm, selv på de eldre lagene.

Eksempler på oppgaver for en garderobevakt:

  • Åpne garderoben i god tid før trening, slik at alle får tid til å gjøre seg i stand.
  • Man er til stede i garderoben for å hjelpe alle barna som er der
  • I utgangspunktet holder man en lav profil, og lar barna ordne seg selv. Dette for å gi barna mulighet til å bli godt kjent, og bli selvstendige.
  • Hjelpe spillerne med å holde tiden, slik at alle er klare til treningen starter. Her må man vurdere om noen trenger mer hjelp enn andre.
  • Se til at klubbens regler for spillere blir fulgt.
  • Fange opp uønskede hendelser, og ta tak i disse slik at de ikke eskalerer. Erfaring viser at mobbing ol. kan starte i garderoben, og som oftest viser det seg at dette skjedde når det ikke var voksne til stede. I mer alvorlige saker er det viktig å samarbeide tett med hovedlagleder.
  • Se til at garderoben er strøken når laget forlater den, og se at ikke noe er glemt igjen. Alt søppel skal i søppelbøtten, og gulvet skal kostes.