Politiattest

Stavanger Hockey

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Attesten skal som hovedregel fornyes hvert 3. år, men søknad om attest vil ikke bli godkjent hvis man fortsatt har samme rolle i klubben. Idrettslaget må forklare og bekrefte at det som det søkes om ny politiattest for, er en ny oppgave. Hvis det ikke er en ny oppgave, vil en tidligere gyldig politiattest fortsatt være gyldig

Link til mer informasjon fra NIF

Link til digital søknad

Link til Bekreftelse på formål med politiattest (vedlegg til søknad)

  • Merk av for midlertidig stilling/oppdrag/verv
  • Lovhjemmel: politiregistreringsforskriften § 34-12, jf. Politiregisterloven § 39, første ledd
  • Formål: Personer som skal arbeide eller ha oppgaver i fritidsklubber eller i barne- og ungdomsleirer og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming
  • Arbeidsgiver: Ishockeyklubben Stavanger
  • Org nr: 971340347
  • Kontaktperson: Vidar Are-Ekstrøm, Adm leder, 45838277, vidar@stavangerhockey.no