Dugnad

oilers-svg-logo-sort

Klubbdugnader:

Norsk idrett er bygget opp rundt dugnadsarbeid. Uten denne innsatsen fra klubbens medlemmer, forsvinner eksistensgrunnlaget. Dette er klubbinntekter som i sum holder kostnaden for hvert enkelt medlem så lave som mulig, og som likevel holder liv i klubben.

I Stavanger Hockey har vi i dag to former for klubbdugnad, vedtatt av styret, som gjelder for medlemmene fom U8/JU8 og opp til senior. Dette er loddbok/klubblotteri samt kiosk-/5050-dugnad i DNB-Arena under Oilers sine hjemmekamper og konserter/arrangement i DNB-Arena under sesongen. Dugnadene gir klubben betydelige inntekter som sikrer drift av klubben, og som igjen kommer tilbake til medlemmet i form av f.eks. reisestøtte.

Klubben har ikke mulighet til å gjøre dugnadsarbeid obligatorisk, og har derfor treningsavgifter både med og uten dugnad. Treningsavgift med dugnad er det vanligste, og er en betydelig besparelse for den som velger dette alternativet. Treningsavgift med dugnad er 4000,- rimeligere enn treningsavgift uten dugnad pr sesong. Se her for mer info om priser. Ønsker man treningsavgift med fritak for klubbdugnader kan man fylle ut dette skjemaet.

  • Loddbok: Denne loddboken var ny til sesongen 2017/18 og erstatter klubbkalenderen som har vært årene før dette. Hvert medlem blir fakturert for 600,-. I desember vil man få utdelt loddbok, og man beholder da loddpengene selv slik at man i realiteten ikke trenger å få ekstra kostnad ved denne aktiviteten.
  • Kioskdugnad og salg av 50/50-lotteri: Stavanger Hockey har samarbeidet med Oilers i flere år med bemanning av kiosker under kamper og konserter. De første årene 3 kiosker i Siddishallen, og etter åpning av DnB Arena hele 6 kiosker. De siste sesongene har vi også arrangert 50/50-lotteri under disse kampene. Dugnadsansvarlig på hvert lag har tilgang til prosedyrer for kiosksalg. Det skal også ligge permer i kioskene. Ved 50/50-lotteri får man opplæring på stedet. Ønsker man ikke å gå disse vaktene, finnes det en gruppe ungdommer som man kan betale for å overta kioskvakte. Dugnadsansvarlig i klubben sitter på mer info om dette. Fom fylte 16 år kan medlemmet også ta kioskvaktene selv, for 50/50-lotteriet må man ha fylt 18 år da man bl.a. skal selge i barene.
  • Arrangementer som konserter, standup og liknende som arrangeres mellom 1. seriekamp og siste sluttspillkamp tilfaller klubb og rulleres som vanlige Oilers-kamper. Unntaket er Disney On Ice som klubben har valgt å tilfalle lag/spiller. Arrangementer utenom hockeysesongen tilfaller spiller/lag.
  • Andre dugnader som administreres av klubb, er frivillige og her går overskuddet direkte til laget og ikke til klubb.

Klubbens spillere har også enkelte dugnader som loddselgere, maskoter og ice boys/girls. Retningslinjer for alle ovennevnte dugnader finnes her.

Lagdugnader:

I tillegg til disse faste dugnadene, kommer det jevnlig tilbud om ekstra dugnader, som er frivillige. Enkelte konserter og Disney on Ice er eksempler på slike arrangementer. Utdeling av klappere, T-skjorter og annet kan også dukke opp. Her går inntektene til det respektive medlem og bli organisert gjennom laget. Inntekter skal faktureres gjennom klubben, men laget disponerer beløpet.

Laget står også fritt til å ha andre dugnader. Dette organiseres av lagene og alle inntekter går direkte til laget.

Midlene som kommer inn gjennom dugnader arrangert av lag/klubb følger ikke medlemmet ut av klubben. Det som ikke er benyttet før et medlem velger å avslutte sitt medlemskap, tilfaller laget/klubben.

Anbefalinger om dugnadsmoderasjon:

Som med alle dugnader som er av en satt størrelse, så vil mengden deltakere være den utløsende faktor på antall dugnadstimer pr medlem. Jo flere som deltar, jo færre timer på hver. Normalt sett utgjør dette 2 dugnader i året pr lag. Og det en dugnad som er veldig behagelig. Klubben har likevel valgt å legge inn noen anbefalte moderasjoner.

  • En hovedlagleder og hovedtrener på hvert lag er fritatt for kioskdugnader.
  • Styremedlemmer er fritatt for dugnader (dersom de selv ønsker).
  • Det gis søskenrabatt. Du står 100% dugnad på det laget med færrest medlemmer, 50% på de andre.
  • Det er mulig for lagene og lage egne regler utover det som er anbefalt av klubben hvis det forekommer spesielle behov.
  • Det finnes enkeltpersoner som er fritatt for klubbdugander da de utfører et spesielt omfattende dugnadsarbeid for klubben på et annet område. Daglig leder har oversikten over disse personene.

Dugnadsansvarlig i Stavanger Hockey:

Vidar Are-Ekstrøm – vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277