Trivselsregler i Stavanger Hockey

oilers-svg-logo-sort

For å sikre trivsel og HMS-krav har NIHF utarbeidet retningslinjer for hvordan man skal drive hockey. For å konkretisere dette har NIHF Sørvest, sammen med klubbene i regionen, utarbeidet egen retningslinjer for spillere, trenere/ledere og foreldre. IHK Stavanger har videre vedtatt disse også som klubbens retningslinjer. Ved behov kan disse tilpasses den aktuelle aldersgruppen, så lenge ikke intensjonen diverger fra klubbens og NIHF sine retningslinjer.

Det kan være lurt å gå igjennom reglene med ungene, diskutere hvorfor man har reglene. Reglene kan skrives ut og det kan for eksempel etter en gjennomgang, gi spillerne oppgave å fortelle om reglene til foreldre. Det er også en god ide å ha plakater på veggen med reglene.  En ting er å ha skrevne regler det er noe annet å etterleve de.  

Klubbens verdigrunnlag finner du her. Her er det også linker til retningslinjer for spillere, trenere/ledere og foreldre.

Klubben har et disiplinærutvalg (DU) som skal, ihht klubbens lover, ha som formål å være et uavhengig organ som håndterer disiplinærsaker i klubben. Saker og avvik kan meldes til utvalgets via idrettens varslingssystem, også anonymt. DU blir valgt av styret og fungerer som saksbehandlere i varslingssaker. Adm leder er administrator i varslingssakene, men ikke en aktiv part i behandlingen. Innenfor klubbens regler er det likevel ønskelig at man løser eventuelle problemer på lavest mulig nivå/på laget. 

Det hviler et stort ansvar på foreldre, lagledere og trenere å gå foran som gode eksempler.