Skjemaer

oilers-svg-logo-sort

Skjema for refusjon og reiseoppgjør, fylles ut og sendes til ihkstavanger@ebilag.com. Viktig at man har med alle bilag som dokumenterer kostnadene, og at alt sendes samlet som en-1 pdf-fil.

Det er kun informasjonen i emnefeltetet og i vedlegget som er synlig. Informasjonen som blir skrevet i e-posten utover dette, vil ikke nå mottaker.