Hvordan få et lag til å fungere best mulig

oilers-svg-logo-sort

For at laget skal fungere best mulig er laget avhengig av foreldre som er villige til å stille opp. Uten aktive og engasjerte foreldre vil det bli vanskelig å kunne gi spillerne et godt organisert opplegg der man får en ønskede sportslig utviklingen. 

For å engasjere og fordele oppgaver blant foreldre bør man ha en klar ansvars- og rollefordeling i laget. Det er oppgaver som kan være små eller store og av ulik popularitet. Det å drive et ishockeylag er tidkrevende, og for at man skal få en fordeling av oppgavene bør alle lag organisere seg med rollene omtalt i punkt 3. Rollene bør bekles av forskjellige personer der dette er mulig.