Organisering av rollene i laget

oilers-svg-logo-sort

IHK Stavanger anbefaler at hvert alderstrinn, gradvis får engasjert tilstrekkelig med foreldre til å bekle rollene nevnt under. I mange tilfeller er en stor fordel for driften av laget at man får med seg mange engasjerte foreldre allerede fra de yngste lagene. Dette gjør både at arbeidsbelastningen for frivilligheten blir fordelt på flere personer, samt at flere føler et eierskap til laget og ønsker å være med å skape noe positivt.

Håndboken vil gi en beskrivelse av de ulike rollene, samt tips på hva som er lurt å gjøre for å fylle rollene på best mulig måte. Det vil også variere hvilke roller som er nødvendige og viktige på de ulike alderstrinnene. Det er mulig å dele opp en del av rollene slik at flere kan samarbeide. I mindre grupper må kanskje en person ta på seg flere roller.