Kasserer

oilers-svg-logo-sort

Hvert alderstrinn skal ha en kasserer.  I utgangspunktet bør dette være en person som ikke har andre verv i laget. Alle lag skal ha egen lagkonto under klubbens regi. Private kontoer skal ikke benyttes. Kasserer tar kontakt med klubbens økonomiansvarlig for eventuell opprettelse av lagkonto. Hovedoppgaven for kasserer vil være å ha oversikt over, og kontroll på, økonomi i laget som går på reiser, utstyr for laget etc.

Klubbens hovedkontoer blir revidert av ekstern revisor, mens lagkonti ikke blir revidert. Det betyr at alle bevegelser mellom klubbens hovedkonto og lagkonti må dokumenteres. Man kan derfor ikke bare overføre penger fra klubbens hovedkonto og over til en lagkonto selv om det er midler som er øremerket det aktuelle laget. Disse midlene vil imildertid ligge øremerket til aktuelt lag fram til laget har dokumenterte kostnader.

Det er kasseres oppgave å ha oversikt på individnivå innad i eget lag. Dette kan f.eks. være i forbindelse med dugnadsarbeid el. Klubben forholder seg til laget som en enhet, og vil ikke ha oversikt på individnivå internt i et lag.

Klubben gjennomfører kassererkurs årlig, gjerne i forbindelse med ny sesong. Alle rutiner og retningslinjer for kasserere vil bli gjennomgått på dette kurset. 

Kasserer og hovedlagleder skal ha tilgang til klubbens medlemssystem. Her er det en forventning om at kasserer og lagleder også skal ha oversikt over hvem som har betalt medlemskontingent og treningsavgfit til klubb. Hvis det er medlemmer som ikke betaler, er dette viktig å fange opp. Er det personer som sliter med nedsatt betalingsevne, er det viktig å sette disse i kontakt med klubben for å hjelpe de med dette.  

Typiske oppgaver for kasserer er: 

  • Levere oppgjør etter alle reiser ihht gjeldende prosedyrer. Dette gjelder selv om det ikke skal tas ut reisestøtte, dugnadspenger mm på den aktuelle reisen. 
  • Påse at medlemskontingent og treningsavgift blir betalt (i samarbeid med hovedlagleder) 
  • Kreve inn egenandeler ved reiser. 
  • Ansvar for regnskap på reiser/turneringer 
  • Samarbeide med reiseansvarlig og lagleder når det gjelder økonomi, og jobbe for å holde kostnadene så lave som mulig. 
  • Sette seg inn i klubbens økonomistyringssystem  
  • Oversikt over lagdugnader og andre inntekter laget for å ha totaloversikt på hva alderstrinnet til enhver tid disponerer av penger. Økonomiansvarlig i klubben skal vite hva laget totalt disponerer på klubbkonto, men det er kasserer som skal ha detaljkunnskapen på individnivå innenfor sitt alderstrinn.