Sosialansvarlig

oilers-svg-logo-sort

Det er viktig med samhold i et hockeylag. For å få et bra og velfungerende lag er det viktig at unger trives og foreldre bidrar. Det å ha noen som kan arrangere sosiale tilstelninger for å øke samhold og gjør det enklere å bli bedre kjent med hverandre er. Dette gjelder spillere og foreldre. 

Eksempler er samle laget til bowling kveld, Oilers kamp, avslutning, julesamling, kveldsmat etter trening etc. En fellers sesongavslutning, bare for foreldrene, kan bidra til økt samhold i gruppen, noe som igjen gir bedre forutsetninger for at laget fungerer bedre for barna.

I og med at barn gjerne deltar på flere aktiviteter, og ishockey i seg selv kan være tidkrevende, kan det vært hensiktsmessig å legge opp til sosiale aktiviteter for spillerne i forbindelse med trening, kamper og/eller turneringer.