Skøytesliper

oilers-svg-logo-sort

Slipeansvarlig har ansvaret for sliping av skøyter, og organisering av slipetider sammen med lagleder. Her er det en fordel om slipeansvarlig setter opp faste tider og at det er 2-3 som kan støtte med sliping. Behov for sliping av skøyter øker med alder og vekt på spillere. Det er derfor viktigere og viktigere jo eldre de blir, å ha et slipesystem som fungerer. Slipeansvarlig følger retningslinjer som materialansvarlig i klubben gir.

Som sliper må man gjøre seg tilgjengelig. Har man sagt ja til å være sliper for et lag, er det en forutsetning at man sliper for hele laget. Det er også praksis at man hjelper andre som har behov for sliping når man først står i slipeboden.

Ta kontakt med klubben ved behov for slipeopplæring. Slipeutstyret er kostbart. Reservedeler, og service på maskinene, er en betydelig utgiftspost for klubben hvert år. Det er derfor viktig at kun personer med opplæring skal benytte seg av slipeutstyret. Det er også viktig at disse personene behandler utstyret på en så god måte som mulig, og anstrenger seg for at klubben skal redusere sine service-kostnader.

Man finner også en del informasjon om skøyteslip i klubbens Kompendium for materialforvaltere