Sekretariatsansvarlig

oilers-svg-logo-sort

Sekretariatsansvarlig er ansvarlig for å se til at det er tilstrekkelig personer til å dekke de funksjonene som trengs for å få gjennomført lagets hjemmekamper i seriespill. Det beste er å ha faste sekretariatslag slik at de ulike personene opparbeider seg kompetanse på sine respektive områder. Videre er det lurt å flere lag, slik at flere personer har denne kompetansen, og gruppen blir mindre sårbar hvis noen slutter/er borte.

Hvis man lurer på noen av oppgavene i sekretariatet, er det alltid lurt å sjekke med laget over. Her er det folk som nettopp har gjort det man lurer på, og som “har det i fingrene”.

Dommere skal settes opp til alle kamper i seriespill av enten klubb, region eller NIHF. Laget trenger derfor ikke skaffe dommere til seriespill. I Min Hockey vil man se hvilke dommere som er satt opp på alle kamper fom U13 og eldre. Ønsker man å kontakte dommeransvarlige i klubben, f.eks. i forbindelse med serieturneringer for yngre lag, finner man kontaktinformasjon her.

Et sekretariat har følgende oppgaver (en person kan ha flere oppgaver ved behov): 

Alle nivåer:

  • Klokke
  • Speaker
  • Musikk

Spesifikke nivåer:

  • Fair Play-vert (gjelder alle lag under barneidretten)
  • Utvisningsboks (gjelder kamper i 5v5)
  • Føring i Hockey Live (gjelder etter barneidretten)
    • Hva man skal føre endres med alder/nivå. Føringsnivå blir sendt ut av NIHF sammen med informasjon til seriespill.

Brukerveiledning for føring i Hockey Live

NIHF sine retningslinjer for Fair Play-vert