Gruppelagleder

oilers-svg-logo-sort

På alderstrinn der man trener sammen, men man likevel har delt inn i flere lag i seriespill, bør det være en lagleder pr lag. For yngre lag, der man spiller 3v3 kan en gruppelagleder godt ha ansvar for flere lag

I treningsgrupper der flere aldersgrupper er slått sammen, er det også øsnkelig at det er en laglede rpr aldersgruppe.

De praktiske oppgavene som må gjøres under en kamp er beskrevet under hovedlagleders oppgaver. Det å ha en lagleder på hvert lag vil gjøre at belastning på hovedlagleder blir vesentlig mindre. For gjennomføring av hjemmekamper er det listet opp en rekke oppgaver som lagleder har ansvaret for. 

Lagleder sine gjøremål/ansvarsområder ved hjemmekamp: 

  • Betaling av dommere ihht gjeldende retningslinjer
  • Sette seg inn i prosedyrer for HMS i de aktuelle hallene og ansvar for å følge opp eventuelle skader ihht gjeldende prosedyrer
  • Ansvarlig for gjennomføring av lagets kamper, sekretariat og føring av matchprotokoll ihht NIHFs og NIHF avd Sørvest til enhver tid gjeldende regler (TA, HockeyLive) 
  • Gjennomføre kamper ihht kampinstrukser. 
  • Være med i spillerboksen under kampen, hjelpe til i garderoben i pausen, følge med på tiden slik at laget kommer på isen til rett tid.  
  • ansvarlig for at Fairplay vert er til stede. 
  • Ved hjemmekamper har lagleder for hvert av lagene ansvar for at det sitter folk i sekretariatet.  
  • Ansvaret for praktiske oppgaver beskrevet under hovedlagleder.