Dugnadsansvarlig

oilers-svg-logo-sort

Det skal være en dugnadsansvarlig på alderstrinnet, og typiske ansvarsområder er: 

  • Fordele dugnader som laget må bidra med mot klubben (klubbdugnader). Eksempelvis stå i kiosk på Oilers kamper. Disse bør fordeles jevnt utover hele foreldregruppen. Klubben har som hovedregel ingen pålagte fritak fra dugnad. Anbefalinger om dugnadsmoderasjon og annen informasjon om disse dugnadene, finner man mer informasjon om her.
  • Samarbeide med klubbens dugnadsansvarlig. 
  • Samarbeide med kasserer slik at kasserer har oversikt over hvor mye hvert enkelt medlem har av dugnadsmidler i klubb/lag. Kasserer vil også bistå med å hente ut dugnadsmidler fra klubbens hovedkonto til lagets konto. Mer informasjon om dette finner man under kassererrollen.
  • Tilrettelegge for egne lagdugnader. Laget står fritt til å innhente egne dugnadsmidler så lenge dette ikke strider med klubbens verdier. Disse dugnadsmidlene vil tilfalle laget. Hvis dugnaden krever en fakturering fra klubb, må dette imidlertid faktureres av klubb, og midlene blir da liggende øremerket til laget på klubbens hovedkonto.
  • Organisere dugnader som blir videreformidlet av klubben som ikke går under definisjonen klubbdugnader. Klubben får jevnlig henvendelser om ulikt dugnadsarbeid. Deltar laget, eller enkeltpersoner i laget, på noe av dette, vil dugnadsmidlene tilfalle de som deltok.