Reiser og overnatting

Stavanger Hockey

BUSSREISER

Boreal er klubbens samarbeidspartner når det gjelder busstransport, og skal benyttes så lenge selskapet kan levere tjenesten man etterspør. Dette gjelder turer ut fra Stavanger. For lokale reiser andre steder i landet, er det mulig å benytte andre selskaper, men Boreal skal uansett kontaktes for tilbud. Reisestøtte fra klubben kan ikke utbetales hvis man ikke har forholdt seg til denne ordningen. For bestilling sender man henvendelse til tur@boreal.no. Denne adressen skal kun benyttes til bestilling av turer. Det skal også oppgis en kontaktperson (med mobilnummer) som skal være med på turen. 


HOTELLOVERNATTING

Thon Hotels er klubbens samarbeidspartner når det gjelder hotellovernattinger på bortekamper, og skal benyttes så lenge selskapet kan levere tjenesten man etterspør. Reisestøtte fra klubben kan ikke utbetales hvis man ikke har forholdt seg til denne ordningen. Der Thon ikke har hoteller, eller kan levere et funksjonelt tilbud, kan man benytte andre aktører.

Kontaktperson hos Thon er Line Johannessen, og hun kontaktes på  971 44 531 eller line.johannessen@olavthon.no


FLYREISER

NORWEGIAN

Stavanger Hockey og Norwegian har blitt enige om en fornying av avtalen som skal gi klubbens medlemmer gode betingelser ved flyreiser til seriespill/turneringer.

Måten man bestiller på vil bli ny, og det vil bli gitt info og mer opplæring på dette etter hvert. De som har behov for bestilling før denne informasjonen foreligger, kan ta direktekontakt med vidar@stavangerhockey.no.

Man er ikke forpliktet til å benytte ovennevnte ordning hvis man finner rimeligere reise på annen måte, enten hos Norwegian, eller med annet selskap.