Valg av verv

oilers-svg-logo-sort

IHK Stavanger har som prinsipp at det er laget selv som velger hvem som skal ha de ulike vervene i laget. Det er viktig at de med verv har tillit i foreldregruppen, og er ønskede representanter for gruppen. Hovedlagleder skal derfor velges hvert år, og dette gjøres med et reelt valg. Det er ønskelig at lagleder derfor stiller sin plass til disposisjon årlig, selv om man ønsker å fortsette.

Selv om prinsippet om et demokratisk valg av verv står høyt, kan styret også innsette personer i verv der styret mener at dette er formålstjenlig. Styret kan også frata personer verv, f.eks hvis vedkommende som innehar vervet ikke følger klubbens lover og retningslinjer.

Ta kontakt med adm leder ved spørsmål rundt gjennomføring av selve valget.