Årsmøte i IHK Stavanger, 20.mars 2024

Årsmøte

For å sikre at vi har tilstrekkelig stort lokale, samt effektivisere oppstarten av møte med godkjennelse av stemmeberettigede, ber vi om påmelding til årsmøtet. Påmelding gjøres ved å trykke på knappen over. Alle som er stemmeberettiget, og som ønsker å stemme, må fylle ut eget skjema.

Frist for påmelding er 15.03.2024.

Stavanger 15.02.2024

Til medlemmene i IHK Stavanger. 

Styret innkaller herved til årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Årsmøtet i IHKS avholdes den 20. mars 2024, 18:00. Møtet er lagt til Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, 4021 Stavanger store møterom Stavanger Ishall, Ishockeyveien 7, 4021 Stavanger.


Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2024 (to uker før årsmøtet) til post@stavangerhockey.no. Henvendelse merkes med «sak til årsmøtet»
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én-1 uke før årsmøtet på denne siden.
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret


Hva bør man gjøre vedrørende årsmøtet?

  • Alle medlemmer i IHK Stavanger over 15 år kan stemme på årsmøtet. Sjekk at medlemskontingent er betalt (jmf det som står i innkallingen over). Er du ikke medlem i klubben, sender du en e-post til post@stavangerhockey.no og ber om å bli medlem samt få tilsendt medlemskontingent.
  • Valgkomiteen trenger gode kandidater til personer både i styret, kontrollkomiteen og disiplinærutvalget. Kandidater kan man sende til valgkomiteens leder Kari Johnson
  • Hold av datoen, kom på årsmøtet og vær med å form klubbens framtid!

Saksdokumenter- man finner dokumentene ved å trykke på linkene under (blir tilgjengelig senest 1-én uke før årsmøtet)

Protokoll fra årsmøtet