Barne- og ungdomshockey

Stavanger Hockey

IHKS skal, gjennom samarbeid med Norges Ishockeyforbund avd Sørvest og Norges Ishockeyforbund, være en klubb som viser vei i Norge for hvordan man kan utvikle barne- og ungdomshockey. Klubben skal ivareta både breddeidrett og støtte opp under elitesatsing på ungdomshockey.  

IHKS har en målsetting om å ha et sportslig tilbud til alle sine aktive medlemmer. Klubben ønsker å kunne stille med breddelag frem til og med U20 og elitelag frem til og med U18, i tillegg til Superlaget. Elitelag for U20 vil ikke IHKS stille med så lenge Stavanger Ishockeyklubb (Oilers) har et U20 elitelag. 

Rekruttering er en av de viktigste byggesteinene i å etablere en spillermasse som er bærekraftig gjennom hele barne- og ungdomshockeyen. Klubben skal gjennom konkrete måltall på rekruttering av spillere sikre at klubben utnytter den istiden som er tilgjengelig i distriktet. 

Gutter og jenter skal ha likt tilbud i forhold til spillermasse på det enkelte alderstrinn. IHKS ønsker å ha rene jentelag på tilsvarende alderstrinn som det er guttelag, men klubben åpner for å la jenter spille/trene med guttene dersom sportslig og sosiale grunner tilsier er det er den beste løsningen for begge kjønn så lenge det er ihht. retningslinjene fra NIHF policy om barneidrettsbestemmelsene.