Informasjon til laglederne

skoyter

Laglederkoordinator
Bent Johansen bent.johansen23@gmail.com / mob 94 15 09 84

Dokumenter for lagledere
Laglederhåndboken pdfHåndbok U8-U14
Skjema for Reiseregning her. Støtte 2014-15 sesongen kr 25.000,- pr kamp/kamphelg, resten via egenandel.
Sendes Økonomisansvarlig Håvard Svensvik med alle kvitteringer (scannet).
Skjema for refusjon av utlegg her.

Overgangspapirer for NIHF for nye spillere inn til oss her. (fylles ut, signeres også av foreldre når <18, og sendes til meg)

Dommerbetaling: satser og retningslinjer fra dommeransvarlig John Cullen: her.

Medlemsregister: medlemsnett.net, kort innføring her.

Politiattest for alle trenere og lagledere
Alle som jobber med barn og ungdom, dvs. trenere og lagledere, skal ha politiattest for frivillige organisasjoner. Les mer på NIF.no. Det har blitt åpnet for elektronisk søknad i 2014, men daglig leder må fortsatt se originalen av den endelig godkjente politiattesten.

Her er listen over godkjente politiattester i Stavanger Hockey. Mangler navnet ditt? Les under!
NB! Navn UTEN dato under grønt felt har enda ikke vist attesten til daglig leder og må gjøre dette snarest.

Elekstronisk innsending (Min ID): Her er skjema for Stavanger Hockey. Fylles ut av deg, skannes og sendes inn her (link midt på siden). Logg på med Min ID. OBS: Under “Formål for attesten” velg Kategori: Frivillige organisasjoner og “Formål”: Frivillige organisasjoner. Skjemaet du har fyllt ut vedlegges som skannet fil. Søkere under 18 år se under.

(Unntaksvis: Papirbasert søknad som tidligere. Gjelder for søkere under 18 år som må ha underskrift av foresatte med vedlagt kopi av deres legitimasjon, eller hvis det er veldig vanskelig å bruke MinID som over. Fyll ut følgende skjema, og send/lever sammen med kopi av legitimasjon til daglig leder, post@stavangerhockey.no, som må signere for klubben og så sende videre til Politiets enhet for vandelskontroll, pb 113, 9951 Vadsø)

Samarbeidspartnere transport og overnatting

Hockeybussen – Ingvars Reiser AS tilbyr de laveste prisene, både for våre lag og tilreisende post@ingvarsreiser.no / mob 91570336

Hoteller: ref. Bjørn Berland: First Hotel Millenium, Oslo sentrum og First Hotell Victoria, Hamar.

Samarbeidende hoteller lokalt: Clarion Hotel Energy (sponsor) ved DnB Arena, både tilreisende og møter/samlinger.

Kom med flere tips og referanser til post@stavangerhockey.no.