Dommere og dommerutvikling

Stavanger Hockey

IHKS skal, i samarbeid med NIHF avd Sørvest, være den fremste klubben på dommerutvikling i Norge. IHKS skal utvikle en dommerkultur som er basert på de samme verdiene som er gjeldene for resten av klubben. Rekrutteringen av dommere skal skje allerede på U13 nivå der alle spillere på jente- og guttesiden skal gjennom obligatorisk dommerkurs. Dette for å ha muligheten til å dømme kamper på lavere nivå, samt få en bedre forståelse og respekt for dommerens oppgave på isen. Klubben skal ha en dommeransvarlig som skal ha ansvaret for rekruttering og oppfølging av dommerutvikling i klubben. Dommeransvarlig skal også være den som har ansvaret for dialog med region og forbund.