Dommere

Stavanger Hockey
  • Rekruttere minst 3 nye forbudsdommeraspiranter og forbundsdommere 
  • Rekruttere minst 1 ny dommer til Elitedommer breddegruppen. 
  • Øke antallet klubbdommere, både gutter og jenter. 
  • Ha nok egenproduserte dommere til å dekke alle kamper i regionen der klubben er involvert. 
  • Rekruttere 3 nye jentedommere hvert år. 
  • Ha minst tre dommere fra regionen som dømmer i Fjordkraft-ligaen (1HD og 2 LD)