Generelle mål

Stavanger Hockey
  • Optimalisere modellen for sportslig organisering for å få mer aktivitet ut av eksisterende ressurser. Dette gjelder både den lønnede og den ulønnede (dugnadsdrevne) delen av modellen.  
  • Optimalisere modellen for administrativ organisering for å få mer aktivitet ut av eksisterende ressurser. Dette gjelder både den lønnede og den ulønnede (dugnadsdrevne) delen av modellen. 
  • Videreutvikle samarbeidsmodellen mellom jente- og guttesiden i klubben 
  • IHKS skal være representert på alle årsmøter og ting (ishockeykrets, ishockeyforbund, idrettskrets og idrettsråd) 
  • Klubben skal registrere frafall på hvert årstrinn fra og med U11. Trenerne skal gjennomføre sluttsamtale spillere som slutter eller vurderer å slutte og rapportere inn til Sportssjef. Det skal være et særlig fokus på alderstrinnene U14-U18.