Høstferiecamp 2020

hcamp

Stavanger Hockey arrangerer Hockey Camp i høstferien (Uke 41)

Etter tilbakemeldinger fra sommerferiecampene tilbyr Stavanger Hockey to ulike tilbud også i høstferien. En Høstferiecamp for 2009 – 2012, og en High Performance Camp for 2006 – 2009.


HØSTFERIECAMP (for spillere født 2009 – 2012)

Påmeldingen er nå stengt

Vi har plass til  60 spillere. Deltakerne blir delt inn i 2 grupper. Gruppesammensetningen avhenger av påmelding pr. alderstrinn, men vi streber etter å lage homogene grupper med tanke på ferdigheter og modningsnivå.

Deltakerne får 3 istreninger og 2 off-ice økter daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene.

Fokuset på treningene vil være individuelle ferdigheter med to ulike tema for hver dag. Temaene for dagen vil også prege innholdet på off-ice treningene. I forbindelse med goalscoring vil man f.eks benytte skyterampen (avhengig av været).

Pris: 1700,- for 3 dager, 2100,- for 4 dager og 2500,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2.


HIGH PERFORMANCE CAMP (for spillere 2006-2009)

Påmeldingen nå stengt

For eldre, mer erfarne spillere som ønsker seg mer krevende og kompetitiv utfordringer, arrangerer IHKS to separate programmer med 3 dager på is og 2 dager off ice. Campen vil avsluttes på fredag med en konkurransedag/kampdag.

Hvert av programmene tilbyr tre (3) timer på is hver av istreningsdagene, fordelt på to istreninger og en spilløkt. De to off ice dagene vil fokusere på styrke, hurtighet, agility og grunnleggende bevegelse.

I denne High Performance-campen vil vi ha flere trenere på hver treningsøkt for å optimalisere muligheten for personlig instruksjoner og konstruktiv feedback til spilleren. Fokusområder vil være intensiv skøyting og utvikling av hockeyferdigheter. Målet er å utvikle samt gå i dybden på skøyteteknikker, power skating, holdning og balanse, puckferdigheter, agility og spill-like ferdigheter. Alt vil skje under ledelse og veiledning fra vårt utmerkede, og høyt kvalifiserte trenerteam.

High Performance-campens barmarkstreninger ledes av Oilers sin fys.trener . Disse dagene vil bli komprimert for å gi muligheten til optimal restitusjon i en hektisk treningsuke.

Program 1: 30-34 deltakere totalt i gruppen. Gruppen vil være på tvers av alder

Istreninger: Mandag og onsdag. Off-ice: Tirsdag og torsdag, Fredag er kampdag.

Program 2: 30-34 deltakere totalt i gruppen. Gruppen vil være på tvers av alder.

Ice: Tirsdag og torsdag. Off-ice: Mandag og onsdag. Fredag er kampdag.

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen. Det kan derfor være at spillere født 2008 bli plassert i den eldste gruppen hvis dette blir vurdert som mest formålstjenlig. 

For å skape en kompetitiv arena vil 2 «lag» trene sammen i løpet av dagen for deretter å spille mot hverandre på kvelden.

Alle deltakerne vil få et varmt måltid hver dag i tillegg til frukt og annet påfyll av næring.

Pris: 2500,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2.


Sportslig ansvarlige for campene i Stavanger Hockey er:

David Laszlo, david@stavangerhockey.no, 412 78 217

David Laszlo