Høstferiecamper 2023

hcamp

Stavanger Hockey arrangerer Hockey Camper i høstferien (Uke 41)

Det blir også i år gjennomført to ulike tilbud, en Høstferiecamp for 2012 – 2015, og en Tema-Camp for 2010 – 2011.


HØSTFERIECAMP (for spillere født 2012 – 2015)

Campen vil foregå i Stavanger Ishall, der deltakerne får 2-3 istreninger daglig samt off-ice.

Trenere på campen vil komme fra klubbens eminente trenerteam, men vi legger også opp til eksterne innslag som kan krydre treningsdagen for deltakerne.

Gruppesammensetningen avhenger av påmelding pr. alderstrinn, men vi streber etter å lage homogene grupper med tanke på ferdigheter og modningsnivå.

Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Fokuset på treningene vil være individuelle ferdigheter med to ulike tema for hver dag. Temaene for dagen vil også prege innholdet på off-ice treningene. I forbindelse med goalscoring vil man f.eks benytte skyterampen (avhengig av været).

Det legges opp til egen oppfølging av målvaktene hver dag.

GRUPPER (kommer)

IHKS forbeholder seg retten til å plassere deltakerne i de ulike gruppene etter hva som er mest hensiktsmessig i forhold til målsetningen med campen.

Oppmøtetid og lengde på campen, finner dere i programmet.

Pris: 2100,- for 3 dager, 2500,- for 4 dager og 3000,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2. Målvakter får 50% moderasjon.


TEMA-CAMP (for spillere født 2010 – 2011)

Campen er nå fulltegnet. Ved å trykke på knappen over, kan man sette seg på venteliste.

I denne Tema-campen blir campen delt i to halve uker, med 1 spesifikt tema i hver halvdel. Tema vil bli bestemt etter at trenerne har vurdert behovet etter sesongoppstarten. Man kan enten melde seg på en av delene eller begge. Første halvdel av campen avsluttes til lunsj på onsdag, mens andre halvdel begynner til lunsj på onsdag.

Deltakerne får 2-3 istreninger samt off-ice daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Det legges opp til daglig oppfølging av målvakter.

  • GRUPPER (kommer)

Deltakerne får minimum 2 istreninger samt off-ice daglig. Det vil bli servert et varmt måltid til lunsj og det vil være frukt tilgjengelig mellom treningene. Det vil også være frokost tilgjengelig alle dager.

Pris: 1800,- for 2,5 dager. 3000,- for hele uken. Søskenmoderasjon er 500,- i fratrekk fom barn nummer 2. Målvakter får 50% moderasjon.


Sportslig ansvarlige for disse campene er:

Tomasz Rostkowski, tomasz@stavangerhockey.no, 925 51 189

Ruben Smith, ruben@stavangerhockey.no, 414 08 259

Administrativt ansvarlig:

Vidar Are-Ekstrøm, vidar@stavangerhockey.no, 458 38 277