Jenter

Stavanger Hockey
  • Klubben har en målsetting om å være representert på kvinnelandslaget og alle aldersbestemte landslag. 
  • Ved sesongslutt ønskes JU10 være min 30 stk. 
  • Ved sesongslutt ønskes JU8 og JU9 være min 35 stk.