Klubblokale

Stavanger Hockey

IHKS ønsker klubbfasiliteter i området rundt Siddishallen og Stavanger Ishall for å få et sted å gjennomføre sportslige, og administrative aktiviteter utenom de aktivitetene som foregår på isflatene. Klubben vil jobbe for at klubbens ansatte og trenere har anledning til å ha lokaliteter så nære den utøvende medlemsmassen som mulig. 

Et klubblokale vil i tillegg gi klubbens medlemmer et tilholdssted og være en bidragsyter for å styrke klubbidentiteten.