Materialforvalter

oilers-svg-logo-sort

Etter hvert blir materialforvalteren kanskje den viktigste støttespilleren til laget. For de yngste lagene, er dette en person som ser til at drakter blir bestilt, og utstyr fungerer. På et seniorlag, er dette gjerne den som er med på kampene, og er tettest på alle spillerne.

Det er viktig å avklare med lagleder hvilke oppgaver som materialforvalter skal ta seg av, treningsutstyr, finne frem pucker, bestilling av klubbekledning/drakter etc. Oppgaver som skal gjøres i forbindelse til hver trening, kan det være lurt å ha flere til å dele på. Her vil det være forskjellige behov avhengig av alderstrinn. 

 • Samarbeide med slipere. 
 • Ansvar for at klubbens utlånsutstyr blir godt ivaretatt
  • Målvaktsutstyr
  • Utstyr til trening (dekk, kjegler, hinder osv.)
  • Treningsdrakter
 • Skal holde orden og oversikt i lagets bod/kasse med utstyr. 
 • Kontroll på kampdrakter og eventuelt kampstrømper
 • Kontroll på lagets medisinskrin.
 • Rapportere til styret/styrets materialforvalter ved defekt og manglende utstyr.  
 • Årlig rapport/samtale med klubbens materialforvalter og melde inn behov for kommende sesong i god tid før ny sesong starter.

Det finnes mye informasjon om materialforvalterens oppgaver i klubbens Kompendium for materialforvaltere.