REGISTRERING SKØYTE- OG HOCKEYSKOLEN

hockeyskolen-2016

Registreringen for sesongen 2024/2025

Barn fra 9 år og eldre, henvises til UNGDOMSHOCKEYEN

* I disse aldersgruppene er det begrenset kapasitet. Ta kontakt med Ernst Falch hvis du har spørsmål rundt dette, og for å se hvilke muligheter som finnes – ernst.falch@stavangerhockey.no