REGISTRERING SKØYTE- OG HOCKEYSKOLEN

hockeyskolen-2016

Registreringen er dessverre stengt, grunnet antallsbegrensninger.

Neste registrering til skøyte- og hockeyskolen åpner i mai

Eventuelle spørsmål kan rettes til ernst.falch@stavangerhockey.no

Barn fra 9 år og eldre, henvises til UNGDOMSHOCKEYEN