Prosedyre ved skader

oilers-svg-logo-sort

Generelt: 

  • Hvert lag er ansvarlig for å ha nødvendig førstehjelpsutstyr tilgjengelig. Ta kontakt med klubbens materialforvalter for å få medisinskrin. Laget er ansvarlig for å holde dette oppdatert med nødvendig utstyr. 
  • Gjør deg kjent med hvor båre og annet aktuelt utstyr, f.eks. hjertestarter, er i det anlegget laget skal trene/spille kamp. Sett deg også inn i hvordan utstyret fungerer

Ved skade: 

  • Lagleder skal alltid ta ansvar når noen blir skadet, og vedkommende skal være hos den som er skadet fram til en annen ansvarsperson overtar. Dette kan f.eks. være medisinsk personell eller foreldre. 
  • Mistenker man alvorlig skade ringer man alltid 113 for å konsultere medisinsk personell. 
  • Skadefri sin oversikt over førstehjelp ved akutte idrettsskader.
    • Det viktigste ved akutte idrettsskader er kompresjon. Is er kun for smertelindring.