Refusjon ved kjøp av målvaktsutstyr

oilers-svg-logo-sort

IHK Stavanger skal dekke nødvendig målvaktsutstyr til klubbens målvakter på lagene U8-U11. Målvaktene låner da dette utstyret av klubben, og leverer det tilbake etter ferdig lån. Dette gjelder utstyr som pads, vest, hjelm, hansker og spak.

Fra U12 må målvaktene ha sitt eget utstyr. For å holde kostnadene nede oppfordres det til å benytte seg av det årlige tilbudet fra Intersport/CCM som gir gode rabatter, eventuelt benytte seg av bruktkjøp. I tillegg refunderer IHK Stavanger inntil 50% av kostnadene ved innkjøp av leggskinn og hjelm til klubbens målvakter etter følgende kriterier: 

  • Det gis refusjon på inntil 50% av innkjøpspris på pads og hjelm mot kvittering (må benytte klubbens refusjonsskjema med vedlegg) oppad til 4000,- totalt for begge produkter.  
  • Dette gjelder kun for klubbens aktive medlemmer som tilhører lag i seriespill fom U12 tom U18. For jentesiden vil det gjelde tilsvarende alder selv om det ikke finnes et JU18-lag.  
  • Man får kun støtte til nødvendig utstyr og det gis aldri støtte til samme utstyr mer enn 1 gang pr sesong.  
  • Det er en forutsetning at man ikke har utestående til lag eller klubb og at man godtar at klubben disponerer eksponeringsflater på leggskinnene til eventuelle klubbsponsorer. 

For refusjon fyller man ut skjema for refusjon og sender dette, sammen med aktuelle kvitteringer, inn til ihkstavanger@ebilag.com. Det er viktig at skjema og vedlegg er samlet til en-1 pdf-fil. 

Refusjonskravet må sendes inn senest 2 måneder etter kjøp av utstyr.