Retningslinjer for sponsing av lag og grupper

oilers-svg-logo-sort

Det er mulig for lag/grupper og skaffe egne sponsormidler for å styrke en skranten lagkonto, men her gjelder følgende retningslinjer: 

 • Alt av fakturering må gjøres gjennom klubbens faktureringsløsning. Andre varianter er å regne som dokumentfalsk, og er ulovlig. Når man tar kontakt med klubben, må følgende informasjon legges ved: 
  • Firmanavn: 
  • Adresse: 
  • Org nr: 
  • Beløp: Avklare om det er totalbeløpet (ink mva) eller om mva kommer i tillegg. En sponsor på 10.000,- vil bli fakturert for 12.500,-. Får vi ikke beskjed om noe annet vil vi alltid fakturere beløpet + mva. 
  • Referanse eller referanseperson: Slik at mottaker får faktura rett i sitt system.

I tillegg må det komme fram om det er en spons som krever profilering (drakt, strømper, treningsdrakt el), eller om det er en sponsor uten krav til profilering. 

 • Sponsormidler vil pga ovennevnte bli betalt inn til klubbens konto, men vil være øremerket aktuelt lag. Disse midlene hentes ut til lagkonto ved f.eks. reiseoppgjør. Lov om bokføring tilsier at det ikke er mulig å bare overføre pengene fra klubbkonto til lagkonto uten at klubben har et bilag/kostnad å forholde seg til. 
 • Det er ikke tak på antall lagsponsorer et lag/gruppe kan ha så lenge sponsoren ikke krever logoeksponering. Beløpet på disse sponsorene kan ikke overstige 10.000,- pr sponsor pr år, men til gjengjeld går 100% av beløpet til laget/gruppen. 
 • For logoeksponering, utover ovennevnte, disponerer hvert lag følgende plasser  

KAMPDRAKT 

 • En plass nederst på ryggen under spillernavnet. 
 • Kan trykkes i etterkant, lag/sponsor må dekke trykkekostnader. Klubb kan hjelpe med å bestille trykk. 
 • Minimum 10.000,- eks mva pr år/sesong. Drakten har en levetid ut sesongen 2025/26, og avtalen må derfor ha samme varighet som drakten. 
 • Foreldingsnøkkel er 75% til lag og 25% til klubb. 

TRENINGSDRAKT 

 • En plass på hver skulder. Diameter på logo er maks 13 cm. 
 • Enten samme logo på begge, eller en ulik logo på hver side. 
 • Trykkes og lag/sponsor må dekke trykkekostnader. Klubb kan hjelpe med å bestille trykk. 
 • Minimum 10.000,- eks mva pr år/sesong. 
 • Foreldingsnøkkel er 75% til lag og 25 % til klubb. 

TRENINGSDRESS 

 • En plass nede på låret på buksen. Bredde på logo er maks 9 cm 
 • Trykkes og lag/sponsor må dekke trykkekostnader. Klubb kan hjelpe med å bestille trykk. 
 • Minimum 10.000,- eks mva pr år/sesong. 
 • Foreldingsnøkkel er 75% til lag og 25 % til klubb. 

 HJELM

 • En plass på baksiden av hjelm 
 • Klistermerker, og disse må dekkes av lag/sponsor. Klubb kan hjelpe med å bestille klistermerker. 
 • Minimum 10.000,- eks mva pr år/sesong. Drakten har en levetid på 2 sesonger. 
 • Foreldingsnøkkel er 75% til lag og 25% til klubb. 

KAMPSTRØMPER 

 • Tre plasser foran på strømpen. Størrelsen blir definert av produsent. 
 • Valgfritt beløp pr år/sesong.  
 • Strømpen bestilles gjennom klubb til 175,- pr par (kostpris) 
 • Overskuddet (resterende beløp etter at kosten for strømpene er dekket) deles etter en fordelingsnøkkel der 75% går til lag og 25% til klubb.