Samarbeid med andre klubber

Stavanger Hockey

IHKS ønsker et samarbeid med andre klubber der dette er formålstjenlig for klubbenes medlemmer, organisasjon eller utbredelse av idretten/aktiviteten. Dette samarbeidet skal formaliseres gjennom gjensidige avtaler. Samarbeidet kan være både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt