Senior herrer

Stavanger Hockey

IHKS ønsker å ha et sportslig tilbud til alle spillerne klubben har. IHKS ønsker ikke å opprette senior prestasjonslag på herresiden, det vil si senior 1. divisjon, men ønsker i fremtiden å stille med et seniorlag på 3. divisjonsnivå. Forutsetningen for at Stavanger Hockey skal ha et lag i 3 divisjon er at det er en regional Sør-Vest serie og at Stavanger Hockey produserer sine egne spillere til seniorlaget. Kostnadene ved et seniorlag skal holdes på nivå med de eldste reiselagene på ungdomstrinnene, og ha de samme kravene til reisestøtte. 

En vurdering av seniorlag på høyere nivå enn 3. divisjon må gjøres først når man har etablert et seniorlag i 3. divisjon over minst 3 sesonger. Ved vurdering av spill i høyere divisjoner vil klubben måtte ta stilling til om kostandene øker i vesentlig grad fra spill i 3. divisjon. Ved vesentlig økning bør seniorhockey herrer skilles ut fra barne- og ungdomssiden med et eget organisasjonsnummer og egen økonomi. En slik beslutning kan kun vedtas på et årsmøte.