Senior Kvinner

Stavanger Hockey

IHKS har en grunnleggende målsetting om å gi samme muligheter for kvinner som for herrer og vil med denne strategien sette en retning for å kunne nå denne målsettingen. Elitesatsing for kvinner senior er nå overtatt av Stavanger IHK (Oilers), og IHKS vil dermed ha en rekrutterings- og spillerutviklingsfunksjon opp mot Oilers på samme måte som på guttesiden. Andre momenter som spiller inn er at utbredelse av kvinnehockey, og antall spillere, er totalt forskjellige fra herresiden også på landsbasis.  

IHKS er representert på kvinnesiden med lag i Kvinner 1 div. Laget består i stor grad av yngre spillere, og skal også sees på som et kamptilbud for disse, da kamptilbudet på jentesiden er begrenset. I henhold til Stavanger Hockeys sportsplan har klubben ambisjoner om at Kvinner 1. div. skal være blant de 2 beste i serien og produsere spillere til Oilers Kvinner Elite, landslagsspillere til JU16 og JU18 og på sikt kvinnelandslag.