Styret og admin

Styret 2020-2021.

STYRET

Kari Johnson
Styreleder
kari.johnson@lyse.net
402 02 072

Atle Abrahamsen
Nestleder
atle.abrahamsen@lyse.net
992 85 509

Christian Bjørnsen
Styremedlem – dommeransvarlig i styret og ansvarlig for politiattester
cbj002@gmail.com
959 65 992

Tore Sunde
Styremedlem – ansvarlig for barneidrett i styret
tore.sunde1@gmail.com
920 29 060

Rikke Tittel
Styremedlem
rikke.tittel@wintershalldea.com
416 73 632

Monica Pauline Sivertsen
Styremedlem
monica.sivertsen@structor.no
928 88 807

Kjetil Kaland
Styremedlem
kjetil.kaland@gmail.com
997 17 031

Jeanette Jekteberg
Varamedlem
jeanette@jekteberg.no
992 54 288

Carl-Axel Bakke-Erichsen
Varamedlem
calle.bakke.erichsen@gmail.com
400 32 543