Styret og admin

Styret og administrasjon 2019-2020.

STYRET

Kari Johnson
Fungerende styreleder – jenteansvarlig i styret
kari.johnson@lyse.net
402 02 072

Christian Bjørnsen
Styremedlem – dommeransvarlig i styret og ansvarlig for politiattester
cbj002@gmail.com
959 65 992

Tore Sunde
Styremedlem – ansvarlig for barneidrett i styret
tore.sunde1@gmail.com
920 29 060

Nashater Solheim
Styremedlem
nashater@progressingminds.com
417 66 548

Fay Veronica Svarstad
Styremedlem
fay_svarstad@hotmail.com
915 87 080

Knut Tore Erevik
Styremedlem
knut.tore@sverdrupsteel.com
959 93 916