Voksenskøyting

Goalie Trener Oilers Sponsor Thon SFF BATE Gameon Stavanger Hockey

Dette tilbudet utgår dessverre for sesongen 2022/23. Klubben har mistet en istime som ble benyttet til dette tilbudet, og det er ikke mulig å finne erstatningstilbud. Nybegynnere henvises derfor til voksenhockeyen. Forhåpentlgi er tilbudet tilbake for sesongen 2023/34.

GENERELT

På disse treningene legges det vekt på skøytetekniske ferdigheter. Treningene er tilpasset både nybegynnere som ønsker å lære seg å gå på skøyter, hjelpetrenere på barnelag og hockeyspillere på hobbynivå som ønsker seg bedre skøyteferdigheter. Her vil man møte et bredt utvalg av teknikker og øvelser i skøyting forlengs og baklengs, vendinger, stans og stopp, balanse og hurtighet. Tilbudet er primært fra 16 år. Yngre utøvere henvises til ungdomshockeyen.

TRENINGSTIDER

 

PRISER

  • Treningsavgift: 1700,- (obligatorisk).
  • Medlemsavgift 400,- (obligatorisk, men en del har funksjoner i klubben som allerede gir gratis medlemskap).

All fakturering vil skje via klubbens medlemsystem. Faktura vil bli sendt ut fortløpende etter påmelding. Påmeldingen er ikke gyldig før faktura er betalt. Hvis faktura ikke er betalt innen forfall går plassen videre til nestemann på ventelisten.

Alle deltakere på Voksenskøytingen får 500,- i rabatt ved påmelding til Voksenhockeyen.

NØDVENDIG UTSTYR

  • Hjelm (i alle varianter) og skøyter.
  • Annet utstyr kan man heller investere i etter hvert.
  • Har man allerede hockeyhjelm med gitter, albuebeskyttere og leggskinn, er dette alltid anbefalt.

KONTAKTPERSONER

Trener: 

Lagleder:

Forsikring: Det har i flere år vært en dialog mot NIHF og forsikringsselskap med en egen lisens for denne gruppen. Gjennom lisens vil det da også ligge en forsikringsordning. Foreløpig ligger dette ansvaret på deltakeren. Man kan velge om man vil betale samme lisens som for mer aktive spillere, eller ordne med privat forsikring. Avklaringen rundt dette skulle vært på plass for flere sesongen siden, men man har aldri landet en løsning. Mer info vil bli lagt ut når NIHF finner en endelig løsning.