30.000,- til prosjektet FOR ALLE!

hs-

IHKS har fått 30.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank som skal benyttes til medlemmer i klubben som sliter litt ekstra med økonomien. Pengene skal brukes til å betale treningsavgift, medlemskontingent mm, slik at barna ikke trenger å slutte med aktiviteten. Er du selv i denne kategorien, eller kjenner noen i klubben, kan dere sende noen ord til post@stavangerhockey.no innen 30. juni 2020. Styret tar den endelige avgjørelsen på fordelingen av midlene ut fra de søknadene som kommer inn.

Det kan være tøft for mange å sende denne henvendelsen, men det er viktig å poengtere at mottaker av e-posten har taushetsplikt, og at det ikke er nødvendig å «vrenge sjela si» i søknaden. Det holder med noen ord om hvorfor det er vanskelig å betale for aktiviteten til barnet/barna. Søknadene vil videre bli anonymisert før den legges fram for styret.