Åpning Stavanger Ishall etter ONS

skoyter

Siste opplysninger fra Idrettsavdelingen pr 7. august:

«Stavanger Ishall skal etter planen åpne 15.september, men det kan bli en dag forsinket som følge av forskyvning på ONS.

Endelig åpningsdato for Siddishallen er ikke mulig å fastsette før arbeidet er i gang etter ONS, men mest sannsynlig åpner Siddishallen i slutten av september.»

I praksis vil dette si at de fleste lag kommer igang med treningen i løpet av de første ukene av september, de eldste lagene først i DnB Arena. Jentelagene som skal trene i Siddishallen når den åpner, vil vi finne alternative treningstider til inntil hallen er åpnet. Dette blir blant annet på tidene til Hockey- og skøyteskolen, som vi dermed må vente med å starte opp til Siddishallen har åpnet, og jentelagene er på plass der.