Barn elsker hockey! 5 videoer fra Get skøyte- & hockeyskole

hockeyskolen

Video 1 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 3. oktober 2016

https://www.youtube.com/watch?v=h1X8koCqU-M&feature=youtu.be


Video 2 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 18. oktober 2016
https://www.youtube.com/watch?v=6vyKhnOq1FA&feature=youtu.be


Video 3 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 27. september 2016
https://www.youtube.com/watch?v=thcdL64U-6w&feature=youtu.be


Video 4 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 1. november 2016

https://www.youtube.com/watch?v=3xbQsZBBRNw&feature=youtu.be


Video 5 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 2. november 2016

https://www.youtube.com/watch?v=IoLws9u1xGM&feature=youtu.be