Barn elsker hockey! 5 videoer fra Get skøyte- & hockeyskole

hockeyskolen

Video 1 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 3. oktober 2016


Video 2 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 18. oktober 2016


Video 3 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 27. september 2016


Video 4 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 1. november 2016


Video 5 av 5 fra Get Skøyte & hockeyskole – 2. november 2016