Bilder fra turneringen 22. desember 2013

DSC 0072

DSC 0072

DSC 0074

DSC 0075

DSC 0077

DSC 0082

DSC 0088

DSC 0092

DSC 0099

DSC 0109

DSC 0129

DSC 0134

DSC 0147

DSC 0155

DSC 0206

DSC 0215

DSC 0333

DSC 0335

DSC 0338

DSC 0341

DSC 0342
DSC 0347

DSC 0343NY

DSC 0361