Bli med i folketoget

IMG_2781

IMG_2781

Det er tidligere sendt ut info til lagledere om at hvert enkelt lag oppfordres til å finne på noe spesielt i folketoget. Beste lag vil bli premiert internt i klubben. Vi ønsker selvfølgelig at så mange som mulig stiller og dermed setter Stavanger Hockey ettertrykkelig på kartet. Kampdrakter og klubbekledning er å foretrekke både på store og små. For de yngste lagene er det viktig at det er med nok voksne til å holde orden i rekkene, samtidig er det viktig at ikke ungene drukner blant de voksne.

Kortfattet info:

 • Lagledere eller annen ansvarlig på laget har ansvar for å gi beskjed til eget lag og organisere dette på selve dagen, avtale møtetidspunkt mm.
 • Stavanger Hockey går som nr 82 (se link under for oppstillingsplass).
 • Damelaget går først med fane, deretter følger de yngste lagene, og så følger vi på med de eldre lagene etter hvert.
 • Avgang kl. 16.00 etter følgende rute: Torget – Olav VII’s gate – Kannikgata – Madlaveien – Wessels gate – Stokkaveien – Misjonsveien – Seehusensgate – Christen Tranes gate til Bjergsted hvor toget oppløses.

 

Retningslinjer for folketoget i Stavanger:

 • 17. Mai-komiteen ønsker ikke risikofylte innslag med fare for liv og helse. Motoriserte kjøretøy tillates derfor ikke
 • Dyr som førerhunder og trekkhunder kan være med i folketoget hvis voksne mennesker har ansvaret for dem. Andre dyr som for eksempel hester eller kuer aksepteres ikke. Erfaringer viser at store dyr kan bli skremt og dermed forårsake skade på publikum.
 • Politiske paroler er ikke tillatt brukt i folketoget.
 • Innslag og paroler som virker støtende skal ikke brukes og vil bli avvist fra deltakelse i folketoget.
 • Salgsfremmende reklame er ikke tillatt brukt i folketoget – kun navn på organisasjon/ lag/ forening.
 • Deltakere i folketoget som er avhengig av å bruke lydforsterkeranlegg må vise tilstrekkelig hensyn til publikum og regulere lydnivået slik at ikke andre musikkinnslag blir overdøvet. All musikk skal vike for avspilling av Fedrelandssangen den 17. mai.
 • Dette reglement er gjort gjeldende fra 1. januar 2009.

Kart over folketoget

Info om folketoget