Covid – 19 og retningslinjer for IHK Stavanger

koronavirus

Vi er inne i en spesiell tid med mye usikkerhet. Som hovedregel i denne perioden retter vi oss til gjeldende regler til ny beskjed blir gitt. Regjerningen kom 05.11.2020 med nye anbefalinger. Stavanger Kommune kom med sine nye vedtak 09.11.2020. Her opprettholdes aktiviteten for barn og unge, men det er forbud mot all breddeidrett for voksne over 20 år. Breddeidrett blir her definert som aktivitet i regi av et idrettslag. For Stavanger Hockey vil det si at HSV og SOV innstilles inntil videre.

IHK Stavanger forholder seg, som nevnt, til de retningslinjer som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter samt eventuelle presiseringer fra NIF/NIHF. Dette betyr også at man planlegger og gjennomfører aktivitet så lenge det er åpent for dette. Hvis det er lov å trene, så trener vi innenfor de regler som er gitt. Hvis det er lov å spille kamper, så spilles kampene innenfor de regler som er gitt. Det betyr at man f.eks. planlegger for kampavvikling selv man er usikker på om det vil være mulig å gjennomføre kampen når man kommer så langt. I planleggingsarbeidet er det derfor viktig å ta høyde for at slike endringer kan inntreffe på kort varsel.

NIHF skriver 05.11.2020 at man opprettholder kampaktivitet som planlagt, men at man må rette seg etter lokale forhold. Dette bildet endrer seg raskt, og er det er flere kommuner som nå stenger ned sine anlegg. NIHF har laget en egen side med en slik oversikt. Det betyr at alle borte- og hjemmekamper mot lag fra disse kommunene utgår inntil denne restriksjonen er opphevet.

Stavanger Kommune krever at alle arrangement (kamper) skal rapporteres inn til kommunen på eget skjema. Dette må gjøres senest 5 dager før arrangementet. Eventuelle endringer skal sendes til postmottak.innbyggerservice@stavanger.kommune.no.

18.11.20 skriver NIHF følgende om omberamming av kamper:

NIHF har også, som følge av den siste tidens nedstengninger av haller, sett seg nødt til å sette en siste dag for omberamming av kamper (utsatte/avlyste kamper). All aktivitet hos oss (fra elite til de minste barna) foregår i de samme hallene. For å sikre kamp-aktiviteten til utsatte grupper (U8 til U13) og topphockeyen (Fjordkraftliga, Kvinner Elite og 1 div menn), har vi derfor vedtatt at kamper terminfestet etter den 1. desember – som ikke kan spilles på oppsatt dato –ikke vil bli spilt. De vil bli endelig avlyst. Rangering av serietabeller i serier som hvor alle kamper ikke er spilt, vil da foregå etter retningslinjer sendt ut før sesongen. Alle utsatte/avlyste kamper før 1.desember omberammes på vanlig måte (med omberammingsskjema). Det vil imidlertid fortsatt være en mulighet til å søke dispensasjon om ny kampdato etter 1/12 for de klubbene som har få lag påmeldt i seriesystemet og ledig istid.

Alle med symptomer på sykdom skal holde seg borte fra trening/kamp. Det er en nasjonal anbefaling om at man skal teste seg ved symptomer selv om man mener at symptomene egentlig tror det er noe annet. Dette er en anbefaling som klubben også støtter, og som er med på å fjerne usikkerhet. Tester man negativt kan man da komme tilbake til aktiviteten når man er symptomfri.

Retningslinjer for trening og kampavvikling er gjennomgått av miljørettet helsevern i Stavanger Kommune, og vil gjelde fram til ny revidering foreligger:

Trenere sammen med lagledelse kan i enkelte tilfeller kansellere treninger ved spesiell mistanke om/utrygghet rundt smitte internt i laget, selv om denne ikke er dokumentert. Det anbefales da at spillere med tilknytning til laget holder seg borte også fra aktivitet i klubben inntil situasjonen er avklart.

HFO, SHA og Xskills vil foreløpig opprettholdes, men man tilrettelegger for at spillere på ulike lag holdes adskilt så langt det lar seg gjøre.

Linker vedrørende Covid-19: