Covid-nytt

koronavirus

Stavanger Hockey forholder seg til retningslinjene og anbefalingene fra kommune og helsemyndigheter. Stavanger Kommune har ingen lokale regler for øyeblikket. Helsedirektoratet har oppdatert informasjon på sine sider: https://www.helsenorge.no/koronavirus.

13.12.2021 kom regjeringen med nye retningslinjer. de retningslinjene som berører idretten kan man lese mer om her: Nye inngripende tiltak for idretten

NIHF og NIHF region avd Sørvest har bestemt å avlyse alle kamper, med unntak av Fjordkraft- og Bambusa-ligaen, fom 14.12.21 og tom 11.01.21.

Spesille retningslinjer fra Stavanger Kommune vil bli lagt ut her, så snart det foreligger noe nytt.