Ekstraordinært årsmøte

Årsmøte

Stavanger 06.06.2018

Til medlemmene i IHK Stavanger.

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Ishockeyklubben Stavanger (Stavanger Hockey).

Ekstraordinært årsmøtet avholdes onsdag 20. juni 2018, kl. 18:30, på Bouvet-rommet, DNB-Arena, Ishockeyveien 1, 4021 Stavanger.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Saksliste:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
  4. Forslag til endring av logo og kallenavn på Ishockeyklubben Stavanger

Bakgrunn

Styret i Stavanger Hockey har et forslag om å gjøre endringer i klubbens logo og kallenavn. Andre store klubber i Norge har en enhetlig logo/omtale av klubbenes navn. Normalt er senioravdelingene og barne- og ungdomsavdelingen separate klubber, men har felles logo og kallenavn som for eksempel Stjernen (Ung) og Storhamar (Yngres). I Stavanger har man hatt to kallenavn med Oilers for senior og Stavanger Hockey for den resterende aktiviteten. Dette har ført til mye forvirring hos mange, både hos andre klubber, sponsorer, etc.

Forslag

Det er et ønske om å endre logo til en O lik den som benyttes hos Oilers, og at vi endrer kallenavn til noe som er mer relevant for den nye logoen, f.eks. “Oilers Junior”, “Oilers Kvinner” el. Oilers har godkjent dette på sitt styremøte.

Det som vil endres fra sesongstart er logo på kampdrakter og treningsutstyr. Klubben finner en løsning for klubbekledning som allerede er kjøpt med “gammel” logo uten at dette skal gå utover medlemmene. Kampdrakter vil uansett være nye fra høsten av grunnet nye sponsoravtaler. Styret vil utarbeide en samarbeidsavtale med Oilers som skal omhandle detaljer på kommersielle produkter, sponsor, markedsføring og kallenavn.

Det som ikke endres er: Klubbens offisielle navn og organisasjonsnummer. Klubben skal fortsatt ha det offisielle navnet Ishockeyklubben Stavanger (IHKS). Styrets sammensetning skal ikke endres. Ingen endringer på budsjett, sportsplan eller organisasjonsplan vedtatt på ordinært årsmøte. Alle de ansatte i IHKS skal fortsatt være ansatt i IHKS etter logoendring.

 

Velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret

logo stavanger hockey