Endring av istider

skoyter

stavanger-hockey-stdFra og med uke 36 (mandag 31. august) vil alle istidene på Isbane 2 forskyves med 15 min, slik at alle treningene på denne banen begynner 15 minutter senere enn det som først var oppsatt. Isbane 1 beholder sine tider.

Treningene i uke 35 uken går dermed som planlagt ihht “gamle” tider.

Minner om at det er litt spesielle treninger i september bl.a. med spesialtreninger på onsdagene. Det vil bli lagt ut info om innholdet her på hjemmesiden.

“Normal” treningstid vil dermed starte opp fom. 5. oktober. I løpet av sesongen vil det imidlertid bli små justeringer pga kamper, arrangementer osv, men det blir det gitt beskjed om underveis.

Alle istider skal være oppdatert på stavangerhockey/treningstider