Foredrag om barneidrettsbestemmelsene

1400x690-mave

1400x690-mave

Rogaland Idrettskrets vil sammen med Stavanger Hockey arrangere undervisningskveld i barneidrettsbestemmelsene.

Temaer:

  • Bakgrunnen for bestemmelsene.
  • Hvorfor vi har bestemmelsene.
  • Litt om utvikling av barn i henhold til alder.
  • Litt om trenerrollen

Tidspunkt:

  • 27. september 2016 18:00 – 20:00 Bouvet-rommet, DNB-Arena (for lagledere, trenere og styret)
  • 28. september 2016 18:00 – 20:00, Bouvet-rommet, DNB-Arena (for foreldre og andre)